הציבור מביע אי אמון גורף ברה"מ ובממשלה בנוגע לפעילותם למען הציבור בנושא הגז והאנרגיה

סקר שבוצע על ידי מכון רותם ar בהזמנת חיים וסביבה לקראת יום הסביבה:  הציבור מביע אי אמון גורף ברה"מ ובממשלה בנוגע לפעילותם למען הציבור בנושא הגז והאנרגיה

70% סוברים כי יש למנות שר הגה"ס במהירות האפשרית/באופן מיידי

בסוגיית מתווה הגז מרבית הציבור מאמין כי ההחלטה נבעה מאינטרסים זרים – כ-62% ממי שמצהירים שהם בקיאים במתווה הגז חושבים שקבלת ההחלטות הונחתה בעיקר ע"י שיקולים זרים לאינטרס הציבורי

פרסום

  50.9% מהציבור אינם סומכים על ראש הממשלה שיפעל לטובת האינטרסים של הציבור בכל הקשור להחלטות בתחום הגז והאנרגיה ו46.6% אינם סומכים על הממשלה בנושא זה

כ-84%  מהציבור חושב שעל המדינה להשקיע באנרגיה נקייה

 

חיים וסביבה: לא יתכן שמדינה שאינה עומדת ביעדי ההתמודדות עם משבר האקלים העולמי, אינה משפרת ביצועים בכל הקשור לאנרגיה נקייה, כעת גם מוחקת למעשה את תיק הגנת הסביבה ומכפיפה אותו לאינטרסים של משרד האוצר, מדובר במחדל חמור אף יותר מהכפפת ועדות התכנון לאותו משרד עצמו. חיים וסביבה דורש מינוי מיידי של שר להגה"ס ועמידה בתוך שנה בייעדי האקלים שהמדינה נטלה על עצמה בפריז

 

לקראת אירועי יום הסביבה בכנסת והענקת אותות הגלובוס הירוק, שייערכו מחר יום ג' ה-7.6.16, א' סיון תשע"ו בכנסת בדק 'חיים וסביבה' – ארגון הגג המאגד את כ-100 ארגוני הסביבה בישראל, את עמדות הציבור במספר נושאים סביבתיים בוערים. הסקר בוצע על ידי מכון רותם AR בניהולו של ד"ר אריה רותם, בתחילת חודש יוני, ע"י מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל, איסוף הנתונים התבצע על  ידי סקרנט – פאנל אינטרנטי.

בסוגיית התפטרותו של השר להגנת הסביבה והחזקת תיק הסביבה ע"י שר האוצר סוברים 28.9% כי מדובר בפתרון גרוע ויש למנות מיד שר הגנת סביבה במשרה מלאה. מכלל זה 12.7% סוברים כי קיים ניגוד עניינים בין תפקיד שר האוצר ותפקיד השר להגה"ס. 41.1% נוספים חושבים כי יש למנות שר להגנת סביבה במהירות האפשרית ואילו 16.9% סוברים כי מדובר על פתרון טוב בין אם כי אין צורך בשר הגה"ס במשרה מלאה (7.2%) או כי שר האוצר יכול למלא את שני התפקידים (9.7%). בסה"כ 70% מהציבור סוברים כי יש למנות שר הגה"ס במהירות האפשרית/באופן מיידי.

בהקשר זה נבדק גם עד כמה מוטרד הציבור בישראל מסוגיית התחלופה המהירה בשרי הגנת הסביבה (12 שרים ב-15 שנים). נמצא כי 48.4% מהמשיבים סבורים כי תחלופה זו משפיעה באופן די משמעותי/מאוד משמעותי על איכות החיים במדינה ורק 26.7% סברו כי עובדה זו הינה כלל לא משמעותית/די לא משמעותית לאיכות החיים במדינה.

השנה מוקדשים אירועי יום הסביבה והגלובוס הירוק להתמודדות עם משבר האקלים. בועידת האקלים, שנערכה בחודש דצמבר בפריז, התוו קווי הפעולה להתמודדות עם המשבר ו"חיים וסביבה" מעניק ביום זה אותות הצטיינות ואותות התרשלות למי שבפועלם או במחדלם ייקבעו האם ישראל תהיה חלק מהפתרון או חלק מהבעיה. בהקשר זה התבקש הציבור לדרג את מידת האמון שלו במקבלי ההחלטות. בתשובה לשאלה "עד כמה את/ה סומך/ת על כל אחד מהגורמים הבאים שיפעל לטובת האינטרסים של הציבור בקבלת החלטות בתחום הגז והאנרגיה" התקבלה תמונת מצב עגומה. הגורם היחיד שזוכה לאמון הציבור בסוגיה הינו השר להגנת הסביבה. כל יתר מקבלי ההחלטות: ראש הממשלה, הממשלה, שרי האנרגיה והאוצר ואף הכנסת לא זכו לאמון הציבור בשאלה זו. לאי האמון הגבוה היותר זוכה ראש הממשלה – 50.9% מהציבור כלל אינם סומכים/אינם סומכים על ראש הממשלה שיפעל לטובת האינטרסים של הציבור בכל הקשור להחלטות בתחום הגז והאנרגיה (לעומת 21.7%

שסומכים/סומכים מאוד עליו בתחום זה), במקום השני במדד האי אמון נמצאת הממשלה ש46.6% כלל לא סומכים/לא סומכים עליה (לעומת 21.9% שסומכים/סומכים מאוד), שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, שר האוצר והכנסת עצמה מדשדשים עם 37.4%, 36.4% ו-35.7% (בהתאמה) שכלל אינם סומכים/אינם סומכים עליהם לעומת  24.4%, 24.7% ו-27.9% שסומכים/סומכים מאוד עליהם (בהתאמה). היחיד שזה לאחוזי אמון גבוהים יחסית ולאחוזי אימון נמוכים הוא השר להגנת הסביבה (כאשר היה כזה) שזה ל41.1% הסומכים מאוד/סומכים על קבלת ההחלטות שלו בתחום הגז והאנרגיה שתהייה לטובת האינטרסים של הציבור ורק 22.4% שכלל לא סומכים/לא סומכים עליו בנושא.

בהתייחסם ספציפית למתווה הגז חושבים 35.4% מקרב מי שהצהירו שהם בקיאים במתווה הגז כי החלטת הממשלה על המתווה התקבלה רק מתוך דאגה לאינטרסים של גורמים שאינם הציבור , 26.3% חושבים שההחלטה התקבלה בעיקר מתוך דאגה לאינטרס של גורמים אחרים , 25.7% חושבים שההחלטה התקבלה בעיקר מתוך דאגה לאינטרס הציבורי אך גם מתוך דאגה לאינטרס של גורמים אחרים ו9.7% חושבים כי ההחלטה התקבלה רק מתוך דאגה לאינטרס הציבורי. בסה"כ 35.4% ממי שמצהירים שהם בקיאים במתווה הגז חושבים שקבלת ההחלטות הונחתה בעיקר ע"י האינטרס הציבורי בעוד ש 61.7% חושבים שההחלטה התקבלה מתוך דאגה לאינטרס של גורמים אחרים. ד"ר אריה רותם: "הנתון שמסביר את חוסר האמון הוא שלמעלה משני שליש מבעלי הדעה סבורים שהחלטת הממשלה על מתווה הגז התקבלה בעיקר או רק מתוך דאגה לאינטרסים של גורמים אחרים, שאינם הציבור הרחב. נתון זה מעיד על חוסר נוחות בולט של מרבית הציבור מהחלטת הממשלה הנוגעת למתווה הגז, ובעיקר מהתנהלות ראש הממשלה."

פרסום

בנוסף ביקשו בחיים וסביבה לבדוק עד כמה מוכן הציבור להשקיע, באופן אישי וממלכתי, באנרגיה נקייה. 30.9%  מהמשיבים ציינו כי היו מוכנים לשלם יותר עבור חשמל שמקורו מאנרגיה נקייה. 21.2% ציינו כי לא היו מוכנים בשום אופן לשלם יותר עבור חשמל שמקורו מאנרגיה נקייה. באופן דומה סובר רוב גורף של 83.6% מהמשיבים כי על המדינה להשקיע משאבים באנרגיה נקייה (48.4% המדינה חייבת להשקיע משאבים בפיתוח אנרגיה נקייה, 35.2% כדאי שהמדינה תשקיע משאבים) ורק 5% סוברים שיש למדינה בעיות גדולות יותר. לדברי ד"ר אריה רותם, עורך הסקר "קרוב לשליש מהנדגמים מוכנים לשלב יותר עבור אנרגיה נקייה. מדובר על נתונים שהם גבוהים במקצת מנתוני סקר בנושא צרכנות ירוקה שערכנו לפני כשנה שבו נמצא כי פחות מרבע מהאוכלוסייה מגדירים את עצמם כצרכנים ירוקים במידה זו או אחרת. ייתכן שהדבר מעיד על החשיבות הרבה יותר שהציבור מתחיל לנושאים סביבתיים. נתון זה מעיד על תהליך של התנחלות חיובית של האג'נדה הסביבתית בלבבות הציבור".

 

לדברי חיים וסביבה, ארגון הגג של 100 ארגוני הסביבה בישראל "לא יתכן שמדינה שאינה עומדת ביעדי ההתמודדות עם משבר האקלים העולמי, אינה משפרת ביצועים בכל הקשור לאנרגיה נקייה, כעת גם מוחקת למעשה את תיק הגנת הסביבה ומכפיפה אותו לאינטרסים של משרד האוצר, מדובר במחדל חמור אף יותר מהכפפת ועדות התכנון לאותו משרד עצמו. חיים וסביבה דורש מינוי מיידי של שר להגה"ס ועמידה בתוך שנה בייעדי האקלים שהמדינה נטלה על עצמה בפריז".

 

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

בניה מתועשת מודולרית ? אולי זה הפתרון של ענף הבניה ?

22 ביולי 2024

חברת החשמל מסכמת בהצלחה תרגיל חירום ארצי

18 ביולי 2024

תרגיל ענק במסגרת ההיערכות למלחמה אפשרית בצפון

18 ביולי 2024

ב-25.7, תצא לדרך רפורמת החשמל, הרפורמה הגדולה ביותר במשק הישראלי מאז רפורמת...

18 ביולי 2024

רפורמת הייבוא "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" תצא לדרך ב-1 בינואר 2025

18 ביולי 2024

חברת החשמל מבצעת בצפון  עבודות ייחודיות בעזרת מסוקים:

18 ביולי 2024

בניה מתועשת מודולרית ? אולי זה הפתרון של ענף הבניה ?

22 ביולי 2024

חברת החשמל מסכמת בהצלחה תרגיל חירום ארצי

18 ביולי 2024

תרגיל ענק במסגרת ההיערכות למלחמה אפשרית בצפון

18 ביולי 2024

ב-25.7, תצא לדרך רפורמת החשמל, הרפורמה הגדולה ביותר במשק הישראלי מאז רפורמת...

18 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום