הציבור מוזמן להעביר הערות לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן

 

המשרד להגנת הסביבה מזמין את הציבור להעביר הערות לטיוטת היתר הפליטה לאוויר לאסדת לוויתן: נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה; תחויב בביצוע תוכנית מקיפה לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד

 

פרסום

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום (א') להערות הציבור את טיוטת היתר הפליטה שינתן לחברת נובל אנרג'י כתנאי להפעלת אסדת הגז לוויתן, אשר תוקם 10 ק"מ מערבית מקו החוף של מושב נחשולים ודור. זאת, בהתאם לחוק אוויר נקי התשס"ח-2008.

 

בתום בדיקות קפדניות קבע המשרד בטיוטת ההיתר כי חברת נובל אנרג'י תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה ושל בנזן בסך 157 ק"ג לשנה, וכן בתנאים מחמירים לטיפול בפליטות באוויר, לניטור ולדיגום מזהמים, ולחובת דיווח – הכל בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה (BAT).

 

הדרישות שבהן נדרשת חברת נובל אנרג'י מבוססות על הדירקטיבה האירופית והטכניקה הזמינה והמתקדמת ביותר לאסדות ימיות. טיוטת ההיתר מחייבת ביצוע ניטור ודיגום קפדניים ולביצוע תוכנית מקיפה לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד. הטיוטה קובעת מגבלות פליטה למזהמים, וכפי שנקבע לראשונה עבור אסדת הגז תמר שמול חופי אשקלון – מחייבת הפחתת פליטות גזי חממה.

 

המשרד להגנת הסביבה מקדם ומוביל את המשק הישראלי לעתיד שבו מקסימום אנרגיה תיוצר ממקורות מתחדשים, מינימום מפחם, והיתרה תיווצר בגז טבעי. באופן מיידי, המטרה היא הפסקת השימוש בדלקים מוצקים, כבדים ומזהמים ומעבר לשימוש בגז טבעי, שהוא הדלק הפוסילי הנקי ביותר. על כן, למשרד להגנת הסביבה מחוייבות לקידום מהפכת הגז הטבעי על שלל יתרונותיה הסביבתיים והכלכליים, ובתוך כך פיתוח מאגרי הגז הטבעי לווייתן וכריש-תנין וחיבורם למערכת ההולכה. הגז הטבעי משמש כדלק מעבר עד להגעה לפתרון לטווח הארוך, המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

 

הקמת אסדת לוויתן וחיבורה לרשת הגז הארצית היא אחד התנאים לסגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה, צעד אשר יפחית פליטת מזהמי אוויר ברצועת החוף ובאזורי הערים חדרה וזכרון יעקב, ויצמצם תחלואה ותמותה מחשיפה למזהמי האוויר הנפלטים מתחנות כוח פחמיות.

 

בתום תקופת הערות הציבור, יקיים המשרד להגנת הסביבה דיון ציבורי בהערות ולאחר שישקול את ההערות ויעדכן במידת הצורך את התנאים, המשרד יחתום את ההיתר, המהווה תנאי להפעלת האסדה. את הערות הציבור ניתן להגיש בכתובת האימייל: [email protected] עד ה-7 באוגוסט 2019.

 

הרחבה:

 

על מה מבוססות הדרישות בהיתר?

 

הדרישות בהיתר הפליטה מבוססות על חובת יישום הטכניקה המיטבית הזמינה הרלוונטית לאסדות ימיות (Offshore) להפקה וטיפול בגז טבעי, כפי שמפורטות במסמכי הייחוס (BREF) של הדירקטיבה האירופאית, דרישות מהחקיקה האמריקאית (CFR), וכן דרישות נוספות בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה (בנושאים שונים כדוגמת ניטור, דיגום ותקינות ארובות). ההיתר מחייב טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC), שריפת גזים בלפידים רק בעת פעילות בלתי שגרתית ומקרי חירום, ניטור רציף ודיגום ארובות תקופתי, תוכנית מחמירה לזיהוי ותיקון דליפות מרכיבי ציוד, חובת דיווח מיידי על תקלות, מגבלות פליטה למזהמים והכנת תוכנית להפחתת פליטות גז החממה מתאן.

 

מה הם עיקרי ההיתר?

 

  1. קביעת מגבלת פליטה כוללת למזהמים בנזן וחומרים אורגניים נדיפים (NMVOV):

טיוטת ההיתר קובעת מגבלת פליטה שנתית בשגרה (ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים) של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC) בשיעור של 30 טון בשנה ושל המזהם בנזן בשיעור של 157 ק"ג בשנה. בדצמבר 2018, דחה המשרד להגנת הסביבה את בקשת נובל אנרג'י להיתר פליטה לאחר שזו הציגה מידע חדש לפיו מספר רכיבי הציוד באסדה גדל פי שבעה ביחס למידע שנמסר עד אותה עת.

 

המשרד קבע כי הגשה מחודשת תאושר רק לאחר שהחברה תבטיח כי באסדה יותקנו רכיבי ציוד מיטביים (מיעוטי פליטות) וכי למרות תוספת הרכיבים, יעמדו באותו שיעור הפליטה ויישמו תכנית מחמירה לזיהוי וטיפול בפליטות מרכיבי ציוד. מידע זה הוצג בבקשה המחודשת ורמת הפליטה הכוללת נקבעת כתנאי בהיתר כמו גם חובת יישות תכנית זיהוי וטיפול מחמירה.

 

  1. חובת טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC):

באסדה תתוקן מערכת FGRU לאיסוף, דחיסה והשבה של פחמימנים מכלל מקורות הפליטה באסדה, והפנייתם לשימוש כדלק עבור מתקני האנרגיה של האסדה (המכונה "מערכת סגורה"). מערכת זו מוגדרת כפרקטיקה הנחשבת כ BAT במסמך הייחוס האירופאי לסקטור הגז והנפט. לצורך הבטחת זמינות המערכת, תותקן מערכת FGRU נוספת לגיבוי. טיוטת ההיתר קובעת חובת הפעלה קבועה של מערכת ה-FGRU, למעט בעת תחזוקת המערכת, בה יופנו הגזים לשריפה בלפיד האסדה ובכפוף לתוכנית שתוגש לאישור הממונה בכתב ומראש.

 

  1. שריפת גזים בלפידים:

טיוטת ההיתר מאפשרת שריפה של גזים בלפידים רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מצבי אתחול ראשוני, תחזוקה ותפעול בלתי שגרתי וכן במצבי חירום. בכל מקרה ההיתר אינו מאפשר פליטה של גזים מהלפידים ללא שריפתם (cold vent).

 

  1. דרישות ניטור ודיגום:

א. בארובות מתקני שריפת דלקים לייצור אנרגיית חום אליהם מנותבים הגזים שנאספים ממערכת ה-FGRU יותקן ניטור רציף לפחמן אורגני כללי (TOC). בנוסף, בארובות המדחסים יותקן ניטור רציף לתחמוצות חנקן (NOx).

 

ב. נקבעה חובת דיגום חצי שנתית למזהמים שונים: תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (SOx), חלקיקים נשימיים (PM), פחמן חד-חמצני (CO), פחמן אורגני כללי (TOC) ובנזן.

 

ג. בלפידים יופעלו מערכות ניטור רציף למדידת ספיקות הגזים המופנים אליהם.

פרסום

 

  1. חובת יישום תוכנית לזיהוי ותיקון דליפות ממקורות לא מוקדיים (LDAR):

א. טיוטת ההיתר מחייבת יישום תוכנית מחמירה לזיהוי וטיפול בפליטות בלתי מוקדיות (LDAR) של חומרים אורגנים נדיפים (NMVOC) מרכיבי ציוד (ברזים, משאבות, עוגנים, מחברים וכדומה).

 

ב. כל רכיבי הציוד באסדה, בהם זורמים חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה, עומדים בתקן של רכיבים אטומים לדליפות מזהמים, בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה או תקינה מקבילה.

 

  1. מערכות בקרה והתרעה:

באסדה יותקנו מערכות בקרה והתרעה על תקלות במתקני הטיפול בפליטות לרבות מערכת ה-FGRU, הלפידים ומערכות הניטור הרציף.

 

  1. דיווח מיידי על תקלות:

חיוב דיווח מיידי על תקלות ואירועים חריגים, העלולים לגרום לפליטות בלתי שגרתיות של מזהמים לאוויר. בנוסף, נקבעה חובת הגשת דוח שנתי הכולל פירוט של הפליטות לאוויר מהארובות והלפידים באסדה, נתוני ניטור רציף של פליטות לאוויר, נתוני ייצור וצריכת דלקים, אירועי תקלה ועוד.

 

  1. דרישה להכנת תוכנית להפחתת פליטות מתאן:

כפי שנקבע בטיוטת הההיתר לאסדת הגז תמר, הטיוטה לאסדת לוויתן מחייבת אותה לפעול להפחתת פליטות גזי חממה, ועל החברה להגיש תוכנית להפחתת פליטות מתאן מהאסדה לאישור הממונה, בתוך שנה מכניסת ההיתר לתוקף.

 

לטיוטת ההיתר: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/DocLib/leviatan_gas_rig/leviathan-emmision-permit-draft-230619.pdf

 

‏לשאלות ותשובות בנושא הפקת הגז הטבעי מאסדת לוויתן:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/GassOilSea/gas_production_from_leviathan_rig/Pages/FAQ_gas_production_from_leviathan.aspx

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

Enlight מרחיבה את פעילותה ונכנסת לשוק המבוזר באמצעות חברת בת Enlight Local

15 באפריל 2024

25.7 שוק החשמל יפתח לתחרות

14 באפריל 2024

רפורמת "מה שטוב באירופה" אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

4 באפריל 2024

חיבור החשמל התת ימי בין ישראל לקפריסין ולאירופה יוצא לדרך

3 באפריל 2024

נשיא המדינה יצחק הרצוג: הפתרון לתרחיש העלטה הוא פיתוח ביטחון אנרגטי בחירום

3 באפריל 2024

חברות אנרגיה מובילות ויזמים בתחום האגרו-וולטאי ישתתפו בוועידה הבינלאומית S...

27 במרץ 2024

Enlight מרחיבה את פעילותה ונכנסת לשוק המבוזר באמצעות חברת בת Enlight Local

15 באפריל 2024

25.7 שוק החשמל יפתח לתחרות

14 באפריל 2024

רפורמת "מה שטוב באירופה" אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

4 באפריל 2024

חיבור החשמל התת ימי בין ישראל לקפריסין ולאירופה יוצא לדרך

3 באפריל 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום