קיימים סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון. ביצוע עבודת חשמל ותכנון יבוצעו ע"י בעל רישיון חשמל בהתאם לסמכויות המוקנות לו.​

 

 

החוק במדינת ישראל קובע שכל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב להחזיק רישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל. ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית.
כיום, חוק החשמל מגדיר "ביצוע עבודות חשמל" כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל לרבות השגחה על ביצוע עבודות כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה.

 

 

 חשמלאי עוזר –

תעודה המעידה על סיום קורס להכשרה מקצועית בחשמל של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים קורס מעשי/מוסמך​

תעודת גמר של משרד החינוך במגמת חשמל במסלול התמחות מע' הספק
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער​

תעודת מקצוע בחשמל שניתנה עפ"י חוק החניכות התשי"ג-1953
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

בוגר בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר/דיפלומה טכנאי במקצועות בעלי זיקה לחשמל ( מערכות הספק)
עוזר

-​

נכון להיום ובכפוף להנחת דעתו של המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל​

תעודת גמר/דיפלומה הנדסאי במקצועות בעלי זיקה לחשמל (מערכות הספק)
עוזר

-​

-​

נכון להיום ובכפוף להנחת דעתו של המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל​

דיפלומה מהנדס במקצועות בעלי זיקה לחשמל ( מערכות הספק)
עוזר

-​

-​

נכון להיום, הבקשה תבדק ע"י מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל בהתאם לגיליון ציונים

חשמלאי מעשי

תעודת גמר / דיפלומה טכנאי חשמל
מעשי

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות של מה"ט/משרד החינוך​

תעודת גמר ממשרד החינוך במגמה לחשמל במסלול התמחות מע' הספק
מעשי

שנה אחת או שנתיים כחשמלאי-עוזר (בהתאם לרמת הלימודים, ראה הערה)

*ראה הוכחת ניסיון

-​

  • נוער
  • רמת הלימודים נקבעת על פי טבלת המרה המפורסמת באתר האינטרנט​
תעודת גמר סיום קורס חשמל מוסמך של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מעשי

שנה אחת כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים​

תעודת מקצוע בחשמל עפ"י חוק החניכות תשי"ג -1953
מעשי

שלוש שנים כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון

-​

תעודת גמר בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מעשי
שנה אחת כחשמלאי עוזר
*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מעשי שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מעשי
שנתיים כחשמלאי עוזר
*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

תעודת גמר קורס חשמלאי מוסמך שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחן
מעשי

חמש שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי מעשי שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מעשי

ארבע שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מעשי

שש שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחנות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

חשמלאי מעשי (ביצוע)

חשמלאי מוסמך

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
תעודת גמר / דיפלומה לימודים בבית ספר להנדסאים במגמת חשמל
מוסמך

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות של מה"ט/משרד החינוך​

תעודת גמר / דיפלומה לימודים בבית ספר לטכנאים במגמת חשמל רישום בפנקס הטכנאים כטכנאי חשמל
מוסמך

שנה אחת כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון

-​

תעודת גמר של משרד החינוך על סיום י"ב כיתות במגמת חשמל מסלול מע' הספק
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון

-​

  • נוער​
  • רמת לימודים נקבעה עפ"י טבלת המרה המפורסמת באתר האינטרנט
תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מוסמך של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים​

תעודת גמר של סיום י"ב כיתות בבית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי או שלוש שנים כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מוסמך שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מוסמך

חמש שנים בהשגחת חשמלאי חונך ובמשך שנה אחת כחשמלאי מעשי​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות קורס חשמלאי מוסמך שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
מוסמך

שבע שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

 

 חשמלאי טכנאי

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים
חשמלאי טכנאי

שנתיים כחשמלאי ראשי

*ראה הוכחת ניסיון

שיחה מקצועית עם המנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה

לחץ כאן​

חשמלאי ראשי

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור חשמל
ראשי

-​

-​

הנדסאי חשמל רשום בפנקס ההנדסאים במדור חשמל
ראשי

שנה אחת כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון

-​

טכנאי חשמל הרשום בפנקס הטכנאים במדור חשמל
ראשי

שנתיים מהן אחת כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון

-​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי ראשי של האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או בפיקוחו
ראשי

שנתיים כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון

עמד/ה בהצלחה בבח

חשמלאי הנדסאי

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
הנדסאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים
חשמלאי הנדסאי

שנתיים כחשמלאי ראשי

*ראה הוכחת ניסיון כ

שיחה מקצועית עם המנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה
לחץ כאן

מהנדס חשמל

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
מהנדס חשמל בזרם חזק הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים
חשמלאי מהנדס

שנתיים עבודה בהנדסת חשמל זרם חזק / מע' הספק

*ראה הוכחת ניסיון

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה

חשמלאי בודק סוג 1

\

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 1

5 שנים כחשמלאי טכנאי

*ראה הוכחת ניסיון

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

*אמות מידה ונושאים מקצועיים בוועדה

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 1 ומעלה.​

חשמלאי בודק סוג 2

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 2

5 שנים כחשמלאי הנדסאי​

*ראה הוכחת ניסיון

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

*אמות מידה ונושאים מקצועיים בוועדה

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 2 ומעלה

חשמלאי בודק סוג 3

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 3

שנתיים כחשמלאי מהנדס

*ראה הוכחת ניסיון

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

*אמות מידה ונושאים מקצועיים בוועדה

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 3 , מתוכן 2 בדיקות במתח גבוה.​

חשמלאי שירות

סוג התעודה סוג רישיון ניסיון מוכח בחינות הערות
תעודת גמר סיום קורס חשמלאי שירות שאישר האגף להכשרה מקצועית או בפיקוחו באחד מתחומי ההתמחות שנקבעו בתקנות.
חשמלאי שירות

בעל רישיון חשמלאי שירות רשאי לבצע עבודות בתחום התמחות המצוין בגוף הרישיון לדוגמא: מערכות קירור ומיזוג אוויר, תחזוקת מבנים.​

 

 חשמלאי מסוייג מתח גבוה

תעודת גמר סיום קורס מסויג מתח גבוה שאישר האגף להכשרה מקצועית או בפיקוחו
חשמלאי מסוייג מתח גבוה
  • קורס עזרה ראשונה – חובה שיבוצע ע"י גוף המוסמך לכך ואשר אושר ע"י משרד הבריאות
  • צרוף תעודת גמר של קורס מסויג מתח גבוה
  • צרוף אישור חשמלאי מהנדס של המפעל שתדרך את המבקש ומצא אותו כשיר לתפעל את המתקן מתח גבוה
  • תרשים המתקן וייעודו​

*הערה משפטית: המידע המוצג באתר משמש לידיעה וכשרות לציבור בלבד, הרשימה הקובעת היא זו הקיימת ביחידות המטפלות.

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום