תקנות החשמל תשכ"ז 1967-מתקנים חשמליים חיים

תקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), תשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד1954-, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשל"ו)

פרסום

בתקנות אלה –

"חי" – מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני

או השראתי או כשהוא טעון חשמל;

"חשוף" – מצב של גוף כשהוא בלי בידוד או מעטה;

"חשמלאי" – אדם בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודת חשמל על פי החוק והתקנות שהותקנו לפיו;

"מוליך" – גוף המיועד להעברת זרם חשמלי;

"מבודד" – מופרד מסביבתו מבחינה חשמלית על ידי חומר בידוד בהתאם לתקן.

"מת" – מצב של מוליך כשהוא מנותק מכל מקור של מתח חשמלי וחפשי מכל טעינה חשמלית;

"מתח נמוך" – מתח ששיעורו בפעולה עולה על 50 וולט, אולם אינו עולה על אלף וולט בין המוליכים;

"מתח גבוה" – מתח ששיעורו בפעולה עולה על אלף וולט בין המוליכים;

"עבודה במיתקן חי" – כל עבודה במוליכים חיים חשופים או מבודדים או במוליכים העלולים ליהפך לחיים בשעת ביצוע העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה במרחק קטן מ40- סנטימטר ממוליכים חיים חשופים במתח נמוך, ולמעט ביצוע מדידה חשמלית במיתקן;

"תקן" – תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים, תשי"ג1953-, ובהעדר תקן ישראלי – תקן או מיפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או סוג של מקרים.

2. ביצוע עבודה במיתקן חי (תיקון: תשל"ו)

לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם הוא במתח נמוך כאשר קיים צורך לבצע עבודה במיתקן והפסקת הזינה למיתקן עלולה לגרום לאחת מאלה:

(1) סכנה לחיי אדם או לבריאותו;

(2) הפרעה בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רצופה;

(3) הפרעה בקיום שירותים חיוניים לציבור;

(4) הפרעה באספקת חשמל כללית לציבור, המסופקת ממערכת החשמל של חברת חשמל לאספקה ציבורית.

3. איסור ביצוע עבודה במיתקן חי בתנאים מסויימים

על אף האמור בתקנה 2, לא תבוצע עבודה במיתקן חי כלשהו בשעת ברקים וסופות או במקומות רוויי אדים או גאזים דליקים או נפיצים, וכן לא תבוצע עבודה במיתקן חי המותקן תחת כיפת השמים, בשעת גשם.

4. נקיטת אמצעי בטיחות

(א) לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם ננקטו אמצעי הבטיחות הבאים כולם או חלקם, בהתאם לתנאי המקום, ולמניעת פגיעה על ידי הלם חשמלי או קשת חשמלית:

(1) בידוד חלקי המיתקן באופן המונע נגיעה במוליך חי;

(2) בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע פגיעה על ידי הלם חשמלי או קשת חשמלית;

(3) שימוש בכלים וציוד המתאימים לאותה עבודה, כשהם מבודדים ובדוקים למתח העבודה של המיתקן;

(4) שימוש במלבוש והנעלה מחומר מבדד תקני;

(5) שימוש בכובע מחומר מבדד תקני;

(6) שימוש במשקפי מגן;

(7) הפרדה של מיתקן חי ממיתקן אחר כלשהו הנמצא בקרבת מקום העבודה באמצעות מחיצה או אמצעי אחר; ובלבד שלא תבוצע עבודה במיתקן חי ללא כפפות מחומר מבדד תקני.

(ב) עבודה במיתקן חי ברשות הרבים תבוצע כאשר הסביבה שמבצעים בה את העבודה גדורה באופן המונע גישה של אדם זר למקום ביצוע העבודה, או יותקנו בה שלטים המזהירים את העוברים ושבים בדבר הסכנה שבהתקרבות למקום שמבוצעת בו העבודה, הכל לפי הצורך.

5. מורשה לביצוע עבודה במיתקן חי

(א) לא יבצע אדם עבודה במיתקן חי אלא אם הוא בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודת חשמל מסוג חשמלאי-מסוייג או חשמלאי-מוסמך לפחות, והוכשר במיוחד לעבודה זו בפיקוחו של בעל רשיון מסוג חשמלאי-מהנדס.

(ב) עבודה במיתקן חי תבוצע על ידי קבוצה של לא פחות משני חשמלאים, בעלי רשיונות כאמור בתקנת משנה (א), שאחד מהם ימונה כמשגיח על ביצוע העבודה.

פרסום

(ג) עבודה במיתקן חי תבוצע בהתאם להוראותיו של חשמלאי בעל רשיון מסוג חשמלאי-מהנדס אשר יינתנו בכתב ויחולו על מיתקן חי מסויים או על סוג של מיתקנים חיים.

6. החזקת ציוד חשמלי

(א) הציוד והכלים הדרושים לעבודה במיתקן חי, הבידוד המשמש להגנה בפני פגיעה על ידי הלם חשמלי או קשת חשמלית וכל מלבוש של החשמלאי המבצע עבודה במיתקן חי יהיו לפני העבודה ובשעת העבודה במצב תקין; נתגלה ליקוי בציוד, בכלים, בבידוד ובמלבוש כאמור, אין לבצע בהם עבודה במיתקן חי עד לתיקונם ולהתאמתם לעבודה.

(ב) הציוד, הכלים, הבידוד והמלבוש מחומר מבדד ייבדקו על ידי בעל רשיון חשמלאי-מהנדס אחת לששה חדשים לפחות, לשם הבטחת התאמתם לעבודה במיתקן חי.

7. תאורה

לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם הוא מואר באור יום או במאור מלאכותי באופן המאפשר ראיה ברורה ונוחה של כל חלקי המיתקן החי.

8. אחריות בעל המיתקן או מחזיקו

חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על נותן ההוראה לביצוע עבודה במיתקן חי, על מבצע עבודה כאמור ועל בעל המיתקן החי או מחזיקו, הכל לפי הענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

8א. מורשים לביצוע עבודה במתח גבוה

על אף האמור בתקנה 2, עובדים של חברת חשמל לאספקה ציבורית של חשמל, שהוכשרו והוסמכו לכך מטעם החברה יהיו רשאים לבצע עבודות חשמל גם במיתקנים חיים במתח גבוה, ובלבד שהעבודות יבוצעו בהתאם לתקנות אלה ובהתחשב בשיעור המתח של המיתקן.

9. תחולה (תיקון: תשל"ו)

תקנות אלה יחולו על עבודה במיתקנים חשמליים חיים.

 

     
.

.

חזרה    

לראש הדף

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
חוק החשמל החדש אושר -התשפ"ב-2022*
הבהרת רשות החשמל בקשר לאיסור על פיצול מלאכותי של מקומות צרכנות לצורך קבלת ת...
פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום