דף הבית / בטיחות בחשמל

בטיחות בחשמל

בטיחות החשמל בסוכה

חברת החשמל: גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל   חשמל הוא מסוכן כי לא רואים אותו, לא שומעים אותו ולא מריחים אותו. לכן, יש לשמור על כללי בטיחות בסביבתו. שימוש לא זהיר בחשמל הוא מסוכן ועלול לגרום למכת חשמל.   גוף האדם הוא מוליך טוב וזרם חשמלי יכול לזרום …

Read More »

חוקי היסוד לעוסקים בתחום החשמל – זרם חזק

נכתב על ידי אריאל סגל יו”ר אגודת חשמל בלשכת המהנדסים. הנדסת חשמל הינה מקצוע מדעי, השתמשו בשמות ובמונחים טכניים מדויקים ועל פי התקנות (מושגים כמו מאמ”ת חצי אוטומט, אנטיגרון PKZM שגורים בשימוש אך אינם נכונים טכנית). בנו מערך נהלים לתחזוקה, תפעול ומצבי חירום. ודאו שכל העובדים מכירים  את הנהלים ועושים …

Read More »

חבות מעבידים

לא פעם נתקלתי בלקוחות אשר נפגעו במסגרת העבודה בתאונה אשר נגרמה להם עקב רשלנות אם של המכונה הלא מגודרת או תקנית בה השתמשו, אמצעי המיגון שלא קיבלו מהמעביד, הרצפה החלקה הרטובה שבה החליקו במהלך עבודתם וכיוצ”ב. אנשים כאלה אשר נגרמו להם נזקי גוף כתוצאה מתאונה בה נפגעו במסגרת העבודה פונים …

Read More »

ניתוח אירועי בטיחות בסביבת העבודה של עגורנים באתרי בנייה

שני מאמרים בכתב העת Safety Science מתארים את המחקר, שהתמקד באירועי “כמעט ונפגע” במטרה למפות את הגורמים לאירועים אלה ואת מסלולי התרחשותם מחקר ראשון מסוגו, שנערך בטכניון ומתפרסם בכתב העת Safety Science, מצביע על דפוסי סיכון הקשורים לתאונות בסביבת העבודה של עגורנים באתרי בנייה. המחקר מתמקד גם באירועי “כמעט ונפגע” …

Read More »

מהן הדרישות להתקנת מפסק לניתוק חשמל לשעת חירום (שריפה) במיתקן חשמלי באתר?

תכנון אמצעי ניתוק (מפסקים) חשמל באירוע חירום מתבסס על ניתוח תרחישים אפשריים בעקבות ניתוק החשמל. כתוצאה מהניתוח הזה ייקבעו חלוקת המיתקן החשמלי במפעל לאזורי ניתוק נפרדים וגם מספר מפסקים ומיקומם בהתאם. פתרונות ניתוק חשמל בחירום יסוכמו עם רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות. יש לרשות זו הסמכות להציב דרישות משלה …

Read More »

איזה עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמלאי

אילו עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמל? 1. החלפת נורות חשמל     בבירור קודם שערכנו עם מנהל ענייני חשמל של האגף להכשרה ופיתוח כח אדם לרישוי, היחידה לרישוי חשמלאים במשרד התמ”ת קיבלנו את התשובה דלהלן: “החלפת נורה, החלפת נתיך מתוברג או נתיך בעל אלמנט ניתך חליף (נתיך “אנגלי”) אינן …

Read More »

מהן הדרישות לציוד מגן אישי בעבודות חשמל -נעלי בטיחות, בגדי מגן?

1. ציוד מגן אישי- דרישות התקנות נושא ציוד מגן אישי הכולל בין השאר נעלי בטיחות ובגדי מגן, מעוגן בחוק בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ”ז-1997″ (שפורסמו גם בחוברת שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, קוד הפצה ח-060). לפי תקנה 3 לתקנות אלה, מוטלת על המעביד חובה לספק לעובדים ציוד מגן אישי. …

Read More »

דרישות לביצוע עבודת התקנה ותחזוקה של מזגנים

1. התקנת המזגנים ותחזוקתם תבוצענה לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתקנות ותקנים הקיימים. ביצוע העבודות הנ”ל כרוך במספר רב של סיכונים שאופיים תלוי בסוג המזגן, מקום התקנתו, כלי העבודה, אמצעי הרמה שמשתמשים בהם, תנאים סביבתיים במקום העבודה וכו. מידע כללי על הסיכונים בעבודות התקנת מזגנים קיים בגיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים – …

Read More »

דרישות ונוהלי בטיחות בעבודת חשמל במערכות אל פסק

השאלה: מהן הדרישות ונוהלי הבטיחות בעבודות חשמל במערכות אל-פסק? 1. מיתקן חשמלי על כל ציודו ואבזריו יעמוד בדרישות חוק ותקנות החשמל ותקנים ישראליים רשמיים. בנוסף לכך, מומלץ להשתמש בציוד חשמלי תקני (במידה וקיים תקן). התקנת מיתקן חשמלי משמעותו לפי חוק החשמל ועבודות חשמל בו תבוצענה לפי דרישות חוק החשמל ותקנותיו. שימוש …

Read More »

מהו ציוד מגן אישי לעבודה במיתקני מתח גבוה ?

. תחיקה דרישות התחיקה לשימוש בציוד מגן אישי בעבודות חשמל פורסמו בתקנות כלהלן: א. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ”ז-1997. בתוספת לתקנות צוין: תקנה 6. טיב הציוד והתאמתם “טיב הציוד והתאמתו (א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע. (ב) …

Read More »

מהן הדרישות לרצפה במעבדת חשמל מתח גבוה?

: מהן הדרישות לרצפה במעבדת חשמל מתח גבוה? בנושא זה קיימות תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ”א- 1991. בתקנה 70 נקבעת דרישה לעכבת לולאת התקלה והאלקטרודה. משטח הרצפה עליו עומד העובד מהווה חוליה בלולאת התקלה (במקרה שזרם דלף זורם דרך גוף האדם העומד על …

Read More »