לחברה לישראל לא יינתן רישיון ייצור חשמל לתחנת כח

הוועדה לצמצום הריכוזיות המליצה לא לתת רישיון ייצור חשמל לתחנה שנרכשה על ידי קבוצת החברה לישראל ◄ זאת הפעם השנייה שוועדת הריכוזיות ממליצה שלא להעניק רישיון לחברה מקבוצת החברה לישראל◄ חב' שיכון ובינוי אף היא נחשבת גורם ריכוזי (בשל אחזקת בעלת השליטה, שרי אריסון, בבנק הפועלים) ולפיכך, גם הקצאת רישיון ל'אתגל' מחייב התייעצות בוועדת הריכוזיות.

איש העסקים עידן עופר, מחייך וחורק שיניים. המנהל הכל יכול של קבוצת האחים עופר וחברות הבת השונות שלה. מתרגל למושג חדש בישראל 2017, ש"כבר לא הכל נשאר במשפחה". קבוצת עופר, מהריכוזית ביותר במדינת ישראל, ספגה מהלומה כלכלית קשה כשנוכחה לגלות ולהתבשר, כי הוועדה לצמצום הריכוזיות הודיעה אתמול (שני, ט"ו באב, תשע"ז) לרשות החשמל על המלצתה שלא להעניק ל'חברת איי.סי.פאואר' מ'קבוצת החברה לישראל' רישיון מותנה לייצור של חשמל ב'גז טבעי' במחזור פתוח ("פיקר") בהספק של 400 מגה-וואט

איי.סי.פאואר, חתמה לאחרונה על עסקה לרכישת חברת צומת שהיא חברה שהוקמה לצורך הקמת תחנת כוח בצומת פלוגות. תנאי מתלה לאישורה של העסקה, הוא, כי רשות החשמל תעניק רישיון הייצור לחברת איי.סי פאואר(IC Power).

פרסום

איי.סי.פאואר נשלטת על-ידי מר עידן עופר ומחזיקה בחברת או.פי.סי. רותם, שמפעילה כבר היום תחנת ייצור חשמלבגז טבעי במישור רותם בהיקף 466 מגה-וואט. מר עידן עופר, מחזיק גם ב'חברה לישראל' אשר באמצעות חברות הבת שלה מפעילה תחנות כוח נוספות לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף כולל של כ-600 מגה-וואט.

כיוון שעל פי העיסקה 'חברת צומת' אמורה לעבור לידי חברה שנחשבת לגורם ריכוזי בהתאם לחוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, נדרשת ועדת הריכוזיות לתת המלצתה בנוגע להקצאת רישיון לגורם זה.

'חברת צומת' מבקשת להקים תחנה לייצור חשמל שתשמש כתחנה "פיקרית". תחנה "פיקרית" היא תחנה בעלת יעילות אנרגטית נמוכה יחסית אך היא ניתנת להתנעה מהירה תוך דקות ספורות.

לפיכך, שימושה העיקרי הוא הענקת גיבוי למערכת בעת שיאי ביקוש. 'רשות החשמל' הקצתה לאחרונה מכסה של עד650 מגה-וואט לתחנות מסוג זה. נוכח הכניסה הגוברת של אנרגיות מתחדשות למערך ייצור החשמל, צפוי כי השימוש בהן ילך ויגדל.

█ בעל השליטה מר עידן עופר והחברות שבשליטתו מדובר בקבוצה הריכוזית ביותר במשק

כידוע איי. סי. פאואר מוחזקת על ידי מר עידן עופר. במקביל לאחזקותיו באיי.סי.פאואר ובחברת 'צים' באמצעות קנון, מחזיק הטייקון עופר גם ב'חברה לישראל' המחזיקה בין היתר בבית הזיקוק בתי זיקוק לנפט (בז"ן) בכימיקלים לישראל (כי"ל) חברת בת של החברה לישראל (הנשלטת על ידי האחים עופר) וחברת האם של חברות המייצרות אשלג, מגנזיום, כימיקלים ודשנים; מפעלי ים המלח, רותם אמפרט, תרכובות ברום ופריקלאס במפעלי ים המלחוברותם אמפרט.

עץ שליטה עידן עופר

בנוסף, מר עופר מחזיק בזכיינית ערוץ 2, רשת, שמחזיקה במשותף עם קשת בחברת החדשותשל ערוץ 2.

ועדת הריכוזיות סקרה את מידת הריכוזיות הכלל-משקית של הקבוצה כיום, תוך סקירת תחומי הפעילות החיוניים בהם היא פועלת, מאפייני הפעילות המאקרו-כללייםשלה ומאפייני הקשר בינה לבין רגולטורים. הוועדה, מצאה, כי מדובר בקבוצה הריכוזית ביותר במשק וכך כתבה הוועדה;

"אחזקותיה המשמעותיות בתשתיות החיוניות מתאפיינות בכך שהן בעלות חיוניות גבוהה במיוחד במשק האנרגיה – זיקוק דלק, מחצבים מרכזיים וחשמל. פעילויותיה אלו אף הקנו לה מעמד של בעלת מונופולין בשורה ארוכה של שווקים נוספים, המספקים תשומות חשובות לתעשיות המשך ובאות לידי ביטוי בין היתר במעמדה כמעסיק משמעותי בדרום ובאזור מפרץ חיפה.

כל אלו מקנים לבעל השליטה מר עידן עופר והחברות שבשליטתו כוח מיקוח יוצא דופן כלפי דרג קובעי המדיניות, ובפרט כלפי משרד האנרגיה, הנמצא בממשקים תכופים ומורכבים מול חברות אלו.

ההחזקה בתשתיות חיוניות רבות ומשמעותיות ופעילות מאקרו-כלכלית ניכרת, בצירוף העובדה כי הקבוצה היא גם בעלת פעילות שתדלנית ואחזקה מרכזית בתחום התקשורת, מחזקים את החשש להתקיימותו של שבי רגולטורי ותקשורתי וליכולתה של הקבוצה – כבר בעת הזו – להפעיל כוח מיקוח ממשי כלפי קובעי המדיניות".

לצד זאת, מצאה ועדת הריכוזיות, כי כבר היום מדובר באחת משלוש הקבוצות הפרטיות הגדולות בישראל, העוסקות בייצור חשמל וכי הענקת הרישיון של חברת צומת צפויה בסבירות גבוהה להמשיך ולשמר את מעמדה של הקבוצה כאחת השחקניות הגדולות בתחום ואף להגדיל את פעילותה ביחס למתחרותיה.

מצד שני, הוועדה, מצאה, כי גם אם ייווצר עיכוב מסוים בהפעלת תחנות פיקריות (בשל עיכוב או ביטול הפרוייקט), יינתן לכך מענה באמצעות מתקנים נוספים הצפויים לקום בשנים הקרובות.

על רקע זה, סיכמה הוועדה לצמצום הריכוזיות, כי;

"… המשך חיזוק מעמדו של הגורם הריכוזי ביותר במשק, בתחום תשתית חיונית משמעותי כתחום החשמל, חותר תחת מטרות אלו של החוק. התרחבותה של הקבוצה בענף מונעת גידול וכניסה של שחקנים אחרים בתשתית חיונית מרכזית, מגבירה את אחזקותיה הריכוזיות של הקבוצה במשק וכתוצאה מכך מגדילה את הריכוזיות במשק כולו".

פרסום

█ זוהי הפעם השנייה בה ועדת הריכוזיות, ממליצה שלא להעניק רישיון לחברה שבקבוצת החברה לישראל

בראש הוועדה, עומדת עורכת דין מיכל הלפרין, המשמשת בתפקידה כ'ממונה על הגבלים עסקיים' הנחשבת אויבת הקרטלים ועושה עבודה נהדרת, מאז שנכנסה לתפקידה במרץ 2016 וכמו כן, חברים בה פרופ' אבי שמחון, יושב ראשהמועצה הלאומית לכלכלה ומר יואל נווה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר וממלא מקום הממונה על התקציבים. ‏

ועדת הריכוזיות פועלת מאז כניסת החוק לתוקף מסוף דצמבר 2014 וזוהי המלצתה השלילית הראשונה מאז פרסמה "טיוטת מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית" בדצמבר 2016.

זוהי הפעם השנייה בה ועדת הריכוזיות ממליצה שלא להעניק רישיון לחברה שבקבוצת החברה לישראל: ביולי 2016, המליצה הוועדה למשרד האנרגיה לא להקצות לחברת רותם אמפרט נגב, זכות להיתר חקירה של פצלי שמן באזורמישור רותם, משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.

מתמודדת נוספת על המכסה של תחנות "פיקריות" היא אתגל מקבוצת שיכון ובינוי, המבקשת לקבל רישיון מותנהלתחנה בהיקף של 186 מגה-וואט.

חב' שיכון ובינוי אף היא נחשבת גורם ריכוזי (בשל אחזקת בעלת השליטה, שרי אריסון, בבנק הפועלים) ולפיכך, גם הקצאת רישיון ל'אתגל' מחייב התייעצות בוועדת הריכוזיות. עולה, כי חברת שיכון ובינוי, מחזיקה ברישיון מותנהלייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה בגלבוע בהיקף 300 מגה-וואט ורישיונות נוספים בטכנולוגיה תרמו-סולארית ומתקנים פוטו-וולטאיים בהיקף כולל של כ-280 מגה-וואט.

במקביל להודעתה בעניין צומת, הודיעה ועדת הריכוזיות לרשות החשמל, כי בשל מעמדה של קבוצת שיכון ובינויבענף החשמל והיקפו המוגבל של רישיון הייצור שהתבקש, אין מקום למנוע את מתן הרישיון המותנה לאתגלמשיקולים של ריכוזיות כלל-משקית.

את החלטות הוועדה לצמצום הריכוזיות ניתן למצוא כאן בדוח על הריכוזיות הכלל-משקית של קבוצת עידן עופר ערב ההקצאה של מתן רישיון מותנה לייצור חשמל לחברת צומת אנרגיה בע"מ מקבוצת החברה לישראל.

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

הסכם פורץ דרך בין שתי חברות התשתית הגדולות במדינה

5 ביוני 2024

תחנת הכח אשכול של חברת החשמל הועברה לידיה של קבוצת דליה:

4 ביוני 2024

אותרו גניבות חשמל בשווי מוערך של מיליוני שקלים

3 ביוני 2024

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

הסכם פורץ דרך בין שתי חברות התשתית הגדולות במדינה

5 ביוני 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום