דף הבית / תקנים ותקנות בחשמל / ת"י 61439 מחליף את ת"י 1419 ללוחות חשמל

ת"י 61439 מחליף את ת"י 1419 ללוחות חשמל

אינדקס חברות וספקים

בתאריך ה-20/5/2013 פורסם "קובץ תקנות מס' 6594" בו הוכרז ת"י 61439 כמחליף של ת"י 1419. (ת"י 1419 הוכרז כרשמי ב-28/4/2009 "בקובץ תקנות מס' 6774")

מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי :
 אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו בעבודה כלשהי, וכן לבצע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי.
נקבעו בתקן רשמי הוראות תחזוקה, התקנה או הפעלה של מצרך, יבוצעו הפעולות שנקבעו כאמור על-ידי מי שחויב בכך ובהתאם לדרישות התקן הרשמי. האחראי על מילוי הוראות תקן רשמי הוא הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.בהתאם לתוקף סמכות לפי סעיף 8(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953, (ובעקבות אימוץ התקן IEC61439 במקום IEC60439) מכון התקנים הישראלי החליף, באישור השר, את התקנים הרשמיים "1419" לת"י 61439.

פרסום
חדש – ת"י 61439 ישן – ת"י 1419
חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות
חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק
חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה
חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מימנים (DBO) חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים- לוחות חלוקה
חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות
רשימת היצרנים המפורסמים במוצר הנושא ת"י 61439, כפי שפורסם באתר מת"י ב-16/12/2013

לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים קצנשטיין אדלר בע"מ-חיפה 71734 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלקטרה בע"מ-מערכות אלקטרומכניות -M&E לוחות חשמל 71673 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אור חן לוחות חשמל 71730 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אינטר אלקטריק התקנות (1983( בע"מ 71702 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים רשת הנדסת חשמל ותקשורת (1990( בע"מ 71678 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים רל אלקטריק אחזקות (1996( בע"מ 71726 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים רל אלקטריק אחזקות (1996( בע"מ 71728 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לוחות הצפון (2005( בע"מ 71733 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לוחות יובל י.א. בע"מ 71685 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים טכנומטיק א.ש. בע"מ 71745 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים יעקב א. מערכות חשמל 2003 בע"מ 71715 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים חשמל ותקשורת חיים את גרא בע"מ 71686 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לוחות רודוב בע"מ 71674 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לוחות רודוב בע"מ 71676 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אליפור את גוסטב בע"מ 71696 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אליפור את גוסטב בע"מ 71697 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים שמרלינג – סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ 71670 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים חשמל חלומה בע"מ 71711 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לד הנדסה בע"מ 71736 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אוטומט ירושלים הנדסה בע"מ 71749 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים הנדסת מיתוג ובקרה בע"מ 71731 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים הנדסת מיתוג ובקרה בע"מ 71732 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלירון חשמל ובקרה בע"מ 71748 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים הנדסת חשמל ג'מאל ג'אזי בע"מ 71723 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים קרטיק שרותי חשמל בע"מ 71740 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים מאמץ חברה לעבודות חשמל בע"מ 71704 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים מנחם פ. לוחות חשמל בע"מ 68637 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים שגיא לוחות חשמל בע"מ 71744 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים נאנו לוחות חשמל בע"מ 71746 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים חדד הנדסת לוחות חשמל בע"מ 71689 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אל מור תעשיות ולוחות חשמל בע"מ 71719 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אל מור תעשיות ולוחות חשמל בע"מ 71720 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לב "אביר" הנדסת חשמל בע"מ 71691 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים ר.י. הנדסת חשמל בע"מ 71707 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים ר.י. הנדסת חשמל בע"מ 71708 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים נ.ש.ר. הנדסת חשמל בע"מ 71677 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלי בן עזרא הנדסת חשמל בע"מ 71706 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אמקה הנדסת חשמל בע"מ 71709 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים ארדן הנדסת חשמל בע"מ 71667 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים עציון הנדסת חשמל בע"מ 71668 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים שניידר הנדסת חשמל בע"מ 71705 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלקטרו מתכת הנדסת חשמל בע"מ 71666 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים בן רם סריג לוחות והנדסת חשמל בע"מ 71669 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לומר פרוייקטים הנדסיים בע"מ 71694 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אפקון התקנות ושירותים בע"מ 71703 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלקטיסיס בע"מ 71712 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אלקטיסיס בע"מ 71713 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים לב חשמל הנדסה וביצוע בע"מ 71717 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים כיתאן אלקטריק בע"מ 71716 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אורנטפאוור בע"מ 71718 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים חשמל נצרת מלאכה ומסחר בע"מ 71688 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים ברטי לוחות בע"מ 71687 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים מ.ר.מ. אלמוג טכנולוגיות בע"מ 71721 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אי.אל.אס. אספקות אלקטרומכניות בע"מ 71750 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אי.אל.אס. אספקות אלקטרומכניות בע"מ 71751 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אי.אל.אס. אספקות אלקטרומכניות בע"מ 71752 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אדקס תעשיות בע"מ 71679 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים שטרן את ביטון חשמל ומערכות בע"מ 71747 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים א.מ.י עבודות חשמל איתן מועלם ושות' בע"מ 71710 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים אפקון התקנות ושירותים בע"מ-לוחות-סניף צפון 71684 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים קונפינו שיקו יהושע 71680 תו תקן
לוח מיתוג ובקרה לוח מתועש ת"י 61439 חלק 2 הצג דגמים סימנס ישראל בע"מ חטיבת ייצור, כנות 71671 תו תקן

 

פרסום

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של חשמלנט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל חשמלנט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל חשמל נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית החשמל ותעשיית התאורה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר / כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

הרשמו לניוזלטר