תכנון החשמל והתקשורת בבית

טל"ק (טלפון קווי) וטל"כ (טלביזיה בכבלים) מכל המערכות המותקנות בבית, מים, ביוב, חשמל ותקשורת, השתיים האחרונות הן המורכבות ביותר, ותמיד היו כאלה. מסוף המאה שעברה ואילך, הן הפכו מורכבות ומתוחכמות עוד יותר ומכאן תשומת הלב שהן זוכות הן ע"י רשויות החוק בתחומי הבטיחות והאנרגיה והן ע"י המשתמש הסופי – הדייר.

התפתחות מערכות החשמל והתקשורת מעמידות בפני המשתמש אפשרויות נרחבות לשימוש במטרה להעלות את איכות החיים, אלא שעל מנת לעשות כן נדרש ידע ומקצועיות רחבים מצד המתכננים והמבצעים בהשוואה למה שהיה מוכר בעבר. יתרה מזו, ככל שהאפשרויות מתרחבות כך עולה גם גובה ההשקעה. עלות ההשקעה אינה עומדת ביחס ישר למימוש האפשרות, נהפוך הוא לעיתים העלות גבוהה בהרבה מהתועלת המתקבלת בסופו של דבר. ולבסוף, תחום החשמל מעוגן בחוקים ובתקנות המתפרסמים מעת לעת ומטרתם להבטיח את בטחון המשתמשים ולחסוך בהוצאות בהמשך הדרך. הבית המושלם אינו מוגדר בשום מקום מלבד מאשר בדמיונו וחלומותיו של המשתמש. על מנת ליצור את אותו בית טוב יעשה המשתמש, הבונה והמשפץ כאחד, אם ינקוט בתהליך מובנה של תכנון ביצוע ובקרה.

התכנון  – סוף מעשה במחשבה תחילה. תכנון מוקדם של מערכות החשמל והתקשורת (טל"ק טל"כ) ע"י מי שהוסמך לכך, אמור למנוע חריגה מן החוק. תכנון כזה אמור להבטיח לחלוקה נכונה ומאוזנת של קווי הזינה בבית. וחשוב ביותר למנוע תקלות ו/או מצבים מסוכנים בעתיד. אחד מתוצרי התכנון של האדריכל צריך להיות תוכנית מיקום נקודות חשמל, תאורה ותקשורת אשר מותאמות לתכנון האדריכלי ולדרישות המשתמש. תכנון זה צריך לכלול את כל האמצעים והאביזרים שהמשתמש מתכוון להפעיל בעתיד בביתו. את כל מערכות החשמל, התקשורת, המחשבים והבידור.

פרסום

תכנון ראשוני זה הינו הבסיס הרעיוני למתכנן חשמל – מהנדס, הנדסאי או יועץ חשמל מוסמך. אי מקצוע זה יכול להיות אחד מחברי הצוות של האדריכל ויכול להיות עצמאי, שהמשתמש יפנה אליו בהמלצתו של האדריכל או על – פי המלצות אחרות. מתכנן החשמל יכין תוכנית חשמל מפורטת שתכלול: תוכנית לוחות (את מיקומם יתאם עם האדריכל במקרה ולא נקבעו מראש),חלוקת קווי זינה, חלוקת העומסים לפי צרכיו והרגליו של המשתמש בזמנים נתונים (על מנת לקבל איזון בין הפאזות) כל אלה בהתאם לחוקים ולתקנות המחייבות בכל תחום – חשמל ותקשורת לסוגיה . התכנון יתחשב בהרגלי הצריכה הנוכחיים של המשתמש ובהרגלים העתידיים. מאחר ועומסי הצריכה יקבעו את גודל החיבור שיהיה עליכם להזמין מחברת החשמל (חח"י).

 ראוי לציין שמחיר החיבור אינו בהכרח גדל פרופורציונלית לגודל החיבור המוזמן, יש לשקול את העלויות מול התועלת. גודל החיבור קובע את עובי קו הזינה מקור הזינה של חברת חשמל (הפילר). ביצוע הנחת קו הזינה הראשי הינו באחריות החשמלאי שנבחר לביצוע ועוביו לפי דרישת היועץ או מהנדס החשמל. ככל שהכבל עבה יותר עלותו יקרה יותר. חיסכון בנקודה זו עשוי להיות יקר יותר מהתשלום החד פעמי עבור כבל עבה יותר. זאת עקב צריכת חשמל שאינה מנוצלת כלל (ע"י התחממות הכבל ) והצורך להחליפו בעתיד. מאחר ובבניה הפרטית לא מדובר במכרז המחייב את חוק המכרזים יש צורך להגדיר בכתב הכמויות את שמות אביזרי ההדלקה, אביזרי האבטחה, סוג הלוחות וגופי התאורה. בתום התכנון ולאחר שיאושר ע"י האדריכל ובעיקר ע"י המשתמש יוכן כתב כמויות ואומדן עלויות המבוסס על אותן כמויות. כתב הכמויות והמפרט, ישמשו כבסיס להשוואת ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים אליהם יפנה המשתמש לביצוע העבודות. המחיר של קבלני החשמל.

השוואת המחירים תאפשר בחירת הקבלן המתאים על פי גובה הצעתו וכישוריו לביצוע העבודה. אך חשוב יותר, זה הזמן לבחון את העלויות הצפויות ואת התועלת המתקבלת מהן. יש להקפיד כי הציוד המדובר יהיה בעל תו תקן ישראלי או תו תקן המוכר ע"י מכון התקנים הישראלי ואשר התקנתם תהיה תואמת את חוק החשמל. לקראת הביצוע יש לבחור בחשמלאי מוסמך כמתחייב על פי החוק. לשם כך אפשר שהמשתמש יפנה למספר חשמלאים או שיועץ החשמל יעשה זאת בעבורו. כתבי הכמויות ודרישות הביצוע שתוארו לעיל מהווים את המפרט עליו תוגשנה ההצעות. ההצעות שתוגשנה תבחנה ע"י יועץ החשמל על מנת להבטיח שאכן ההצעה מתאימה בראש וראשונה לדרישות הבצוע. רק הצעות שתעמודנה בתנאים אלה תעבור לשלב השוואת המחירים. הבחירה הטובה תהיה זו שעונה בצורה המיטבית לדרישות המפרט במחיר הנמוך ביותר.

שילוב שני המדדים הללו עשוי להביא לכך שההצעה שתבחר לא תהיה הזולה מכולם אך תבטיח את הביצוע הטוב והבטוח. לאחר שניבחר הקבלן המתאים יש לערוך חוזה מתאים אשר יובא לידיעת המפקח או הקבלן הראשי באין מפקח. יש לזכור כי אומדן ראשוני מדויק ככל האפשר ימנע ויכוחים ועוגמות נפש רבות הן מבחינה תקציבית והן מבחינת הלא ידוע. מובן שיש לקחת מקדמי ביטחון של מספר אחוזים ולהשאירם ברזרבה לשעת הצורך. על לנו לשכוח כי תיקונים של דברים אשר לא תוכננו מראש ולא בוצעו נכון בחשמל עשויים בעתיד לגרום להוצאות רבת שחלקן או קשה או בלתי ניתן לתקן.

לאחר שאנו יודעים כבר את הבסיס ניגש לסדר הליכי הביצוע המעשי ומשמעותו. שלב הביצוע מתחיל כבר בשלבי הבניה הראשונים. ומן הראוי להתייחס למספר נקודות ונוהגים בתחום זה.

1 . יש לוודא שקבלן החשמל הנבחר ורק הוא יבצע את תשתית הארקה. שכן זהו חלק בלתי נפרד מאחריותו המקצועית.בתוקף תקנות החשמל. (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח על 1000 וולט התשנ"א 1991 ) בכל מקרה לא לאפשר לקבלן הבניה לבצע זאת.

2 . יש לוודא כי צנרת ההובלה של הקווים הראשיים לבנין (חשמל, טל"ק וטל"כ ) וכן ההכנות לתאורת גינה אינטרקום חוץ ושערים חשמליים יוכנסו מתחת ליסודות וליציקת ריצפת ה- 00 בעוביים הנכונים. אם נקבע כי הארון המרכזי יהיה בקומת המרתף כאשר יש כזה יופנו המובילים הראשיים לשם ומשם יוצאו מובילים משניים לשאר הקומות לכל קומה סט מובילים (חשמל טל"ק טל"כ ושניים רזרבה).

3 . יש לדאוג כי לוחות החשמל בקומות יהיו שקועים בקירות שעובו לצורך כך לעובי של 20 ס"מ לפחות ורצוי כי יהיו עשויים מבלוקים ולא יציקת בטון בכדי לאפשר הכנסת הצנרת מבלי לפגוע או להחליש את הקיר וסביבתו.

4 . יש לדאוג שלכל מכשיר בעל עוצמה מ- W 1500 ומעלה יהיה קו הזנה נפרד מהלוח ועד לנקודת ההתחברות (שקע או מפסק דו קוטבי מואר) מחוטים בעובי שאינו יורד מ- 2.2 מ"מ בעל אבטחה של A 16 5 . מכשירים הדורשים קו נפרד ע"י חוק : מזגנים מעל 1 כ"ס, תנור אפיה, מיקרוגל, מדיח כלים, מכונת כביסה, מיבש כביסה (אין לחבר את שניהם לאותו שקע ע"י מפצל או לפצל את אותה נקודה לשניים). מכשירים הדורשים קו זינה נפרד במתקנת סעיף 4 אך בתוספת מפסק דו קוטבי מואר במקום הנראה לעין: ג'אקוזי, תנור אמבטיה. טוחן אשפה ודוד שמש חשמלי.

5 . יש לחייב את החשמלאי בחוזה כי רוב צנרת החשמל והתקשורת תכנס ביציקות הבטון ולא תונח על הרצפה מתחת לריצוף. את האופציה הזו יש לשמור אך ורק למקרים בהם צנרת נשכחה או נסתמה ביציקה. (דבר שלא אמור לקרות אם הונחה ונקשרה נכון לפני היציקה) במקרה כזה יש לחייב את החשמלאי לבטן את הצנרת בשכבת בטון שלא תקטן מ-2 ס"מ מעל הצינור לכל אורכו זאת ע"פ חוק החשמל ושהבטון לא יכיל חומרי סיד. (חול, מלט ודבק פולימרי)

6 . יש להקפיד על כך שכל החציבות בקירות תבוצענה בקווים ישרים. הן המאוזנים והן המאונכים. יש לוודא כי הקווים המאוזנים לא יהיו נמוכים בגובה 210 ס"מ מגובה 00 סופי. אין לאפשר חציבה באלכסונים.

7 . רצוי אם גמר השלד להיפגש אם החשמלאי ולסמן איתו את הנקודות במיקומן המיועד בכדי לקבל את האומדן הצורתי של החדרים אולי יש צורך בהזזת נקודה זו או אחרת למקום זה או אחר עקב שינוי הרהוט המתוכנן או המבט הויזואלי של המקום.

8 . לאחר גמר החציבות, ביטון הקופסאות וסתימת החורים או לפניהם, רצוי מאוד לצלם את פני הקירות בצורה מסודרת ומסומנת. (דבר זה הוא היום כמעט שגרתי אצל בעלי מקצוע טובים) צילומים אילו יכולים להיות לעזר לכם בעתיד במקרה של תקלה או שיפוץ או צורך להזיז נקודה מבלי לפגוע במערכת הקיימת או לקבוע ריהוט כל שהוא שיש לעגנו לקיר.

פרסום

הקשר עם הספקים – חשמל ותקשורת הוא השלב הבא. כאשר מדובר בישוב קהילתי או בשכונה של וילות בנה ביתך או עמותה, הרי הדברים פשוטים יותר וקלים יותר. כי את נושא הטל"ק והטל"כ מארגנ/ת הישוב או העמותה והדברים כבר נקבעו מראש. כמו צורת החיבור,עלויות החיבור והשימוש. הטל"ק הינו ברשות בזק אלא אם רכש הישוב מרכזיה כללית ואתה מקבל את שרותי טלפון החוץ כשלוחה דרכם. (דבר שהיום כמעט ואינו קיים). לצורך ההתקשרות עם בזק עליך לגשת עם תוכנית ההגשה החתומה בצרוף צילום של היתר הבניה של הועדה המקומית ליש"מ המקומי או האזורי הכול לפי העניין ולקבל מהם את תווי קו הזינה המוביל למגרש עליו אתה עומד לבנות.

וכל זאת על-מנת לדעת לאן להוציא את הצנרת המובילה את קו הזינה מביתך לנקודת החיבור של בזק. (למרות שזאת ניתן גם להבין מתוכניות ההגשה ומסיור בשטח). את חיבור החשמל יש להזמין בחח"י עם תוכנית ההגשה המאושרת והיתר הבניה. שוב הדבר שונה בין בניה במקום מאוכלס, כאשר מדובר בהריסת בית ישן ובנית בית חדש במקומו לבין מקום כמו ישוב קהילתי או עמותה או הרחבה בישובים כפריים. במקרה של מקום מאוכלס יש לשלם לחח"י תשלום של 10% מעלות החיבור המשוערת והמוערכת ע"י נציג חח"י ולאחר בדיקה של מנהל החל"ב (חיבור לבתים) יצא חשבון טרום סופי אותו יש לשלם מייד בכדי שאפשר יהיה לקבל חיבור חשמל זמני לצרכי עבודה בזמן הבניה.

חיבור זה יוחלף בחיבור קבוע עם הצגת טופס גמר בניה מהוועדה המקומית. (הוא אותו טופס 4 המפרסם). יש לשמור על זכות יחידות המניה בחיבור שפורק לפני ההריסה של המבנה הישן באם היה כזה. במקרה של בניה בישוב קהילתי או עמותה הדבר קל יותר מאחר והסכום הסופי של החיבור כבר ידוע מראש בכל מתחם ומתחם. גם כאן רצוי מאוד לשלם מייד ולהזמין חיבור חשמל זמני לצרכי עבודה שיחסוך כסף רב בהשכרת גנרטורים וכל מיני אמצעי הספקת חשמל לבעלי המלאכה השונים בזמן הבניה.

לחיבור הזמני יתרונות נוספים. יש לזכור שבשני המקרים של גביה נוספת לביקורת חח"י, בחשבון ההתחברות שאותה חייב המזמין לשלם בעצמו אלא אם סוכם אחרת עם החשמלאי או קבלן המפתח.(ניתן לשכנע את הקבלן בכדאיות החיבור הזמני לצרכיו הוא, כך שהוא ישא בהוצאות החיבור הזמני במלואן) אלא אם יש ברשותו גנרטור פרטי והוא אינו צריך לשכור כזה לצרכי עבודתו. תכנון התאורה אף הוא פרק לא קטן בתכנון הבית, כאשר יש למצוא את המכנה המשותף בין עוצמת האור טובה ונעימה לעין לבין החיסכון באנרגיה שאותה כידוע אנו משלמים. כיום ישנן נורות חסכוניות שנותנות עוצמת אור טובה בעלויות צריכה נמוכות לעומת הצריכה שאנו רגילים בנורות הליבון למינן נורות אלו הן נורות ה- PL,SL,EL,D2. אך על נושא התאורה נדון במאמר ניפרד.

מאמר בנושא תאורה מאת המחבר לחץ כאן גם נושא מיזוג האוויר נתון במחלוקת לא קטנה מבחינת צריכת האנרגיה, עלות המזגנים והתקנתם. ביחס לשטח אותם הם צריכים לקרר או לחמם, ובאיזה אסכולה יש לבחור. בכל מקרה ומקרה יש לדון לבדוק לגופו האם להתקין מזגנים נקודתיים או מרכזיים בכדי לקבל את המצב האופטימלי לצרכיו של המשתמש. חומר למחשבה: לאחרונה ישנה מגמה של חברות הביטוח, להתנות את ביטוח הדירה בהזמנת בודק מוסמך שיבדוק את המערכת החשמל אחת לחמש שנים לפחות, לפני הסכמה למתן ביטוח ולחייב את בעל הדירה לתקן את כל הטעון תיקון לפי דו"ח הבודק, ע"י חשמלאי מוסמך בעל רשיון בתוקף. זאת עקב ריבוי השרפות הנגרמות בדירות מגורים כתוצאה מקצר חשמלי או ליקויי בטיחות בארונות החשמל הדירתיים. עוד רבים ומרובים הם הדברים בנושאי חשמל, תאורה, תקשורת והמיזוג שאפשר היה לכתוב עליהם אך קצרה היריעה מהכילם. אשמח לעמוד לשרותכם תמיד ולעדכנכם בחדשות וחידושים.

דורון טרייביש יועץ ומפקח בניה מוסמך לחשמל, תאורה ותקשורת מבצע: תכנון, כתבי כמויות ואומדנים ת.ד. 159 נס – ציונה מקוד 70400 טלפקס 08-9380750 נייד 050-5271788 דוא

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

אנרגיה לתקומה – הקמת מערכות אנרגיה סולרית בחבל תקומה לטובת עצמאות אנרגטית: ...

27 ביוני 2024

אימוץ המודל הפיננסי שבו נעשה שימוש בתקופת הקמת המדינה יכול לסייע במימון פית...

11 ביוני 2024

כירי אינדוקציה: הדור הבא בבישול?

10 ביוני 2024

מונה חכם - מה כל כך חכם במונה החכם ?

10 במרץ 2024

הכנות לחירום: ישראל מתמודדת עם תרחיש מלחמה בחזית הצפונית

21 בפברואר 2024

איגוד ערים לסביבה שרון כרמל הגיש השגות לחידוש היתר הפליטה של תחנת הכוח "אור...
אנרגיה לתקומה – הקמת מערכות אנרגיה סולרית בחבל תקומה לטובת עצמאות אנרגטית: ...

27 ביוני 2024

אימוץ המודל הפיננסי שבו נעשה שימוש בתקופת הקמת המדינה יכול לסייע במימון פית...

11 ביוני 2024

כירי אינדוקציה: הדור הבא בבישול?

10 ביוני 2024

מונה חכם - מה כל כך חכם במונה החכם ?

10 במרץ 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום