דף הבית / תקנים ותקנות בחשמל

תקנים ותקנות בחשמל

מכון התקנים העניק אישור לאגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל לתקן ניהול בטיחות, לניהול איכות ולניהול סביבתי

אגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל הוסמך בתקן הבטיחות ובריאות תעסוקתית החדש שפורסם בעולם ובישראל במרץ 2018 מכון התקנים העניק אישור לאגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל לתקן ניהול בטיחות, לניהול איכות ולניהול סביבתי   אגף ביצוע פרויקטים של חברת החשמל אושר על-ידי מכון התקנים הישראלי בתקן משולב הכולל את …

Read More »

תקנות קרינה ממתקני חשמל, שמטרתן לצמצם את החשיפה לשדות המגנטיים

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום (א’) להערות הציבור תקנות קרינה ממתקני חשמל (תקנות הקרינה הבלתי מייננת). מתקני חשמל, ובהם מתקנים לייצור חשמל – כגון תחנות כח, מתקנים להולכה ולחלוקה של חשמל, קווי מתח, שנאים וקווי חלוקת חשמל – הם מקורות קרינה, שהקמתם והפעלתם טעונות היתר על פי חוק הקרינה הבלתי …

Read More »

אושר בקריאה ראשונה >> קביעת יעדים לאומיים של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

מליאת הכנסת אישרה אתמול (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס’ 14) (תכנית רב-שנתית וועדה בין-משרדית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע”ז-2017 של חבר הכנסת איתן ברושי וקבוצת חברי כנסת. הצעת החוק קובעת  כי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יגבש תכנית רב שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה …

Read More »

חוק החשמל

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן חוק החשמל, תשי”ד-1954 רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל תוכן ענינים סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף 3 מינוי מנהל Go 2 סעיף 3א מועצת מקצועות החשמל Go 2 סעיף 3ב תפקידי המועצה Go 2 סעיף 3ג סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה Go …

Read More »

תקנות החשמל (התקנת מוליכים), התש”ל-1970

תקנות החשמל (התקנת מוליכים), התש”ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי”ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות  הגדרות בתקנות אלה- “בדיקת הפעלה” – בדיקה של מיתקן חשמלי, לפני שהופעל לראשונה, לשם קביעת כשירותו לשימוש והתאמתו להוראות כל דין; “הארקה” – חיבור במתכוון למסה הכללית של האדמה בהתאם …

Read More »

הכנסת יוזמת הצעת חוק לקידום אנרגיה ירוקה

על שולחן הכנסת הונחה אמש הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשת במערכת ייצור החשמל. בדברי ההסבר מפרטים המציעים כי: “רוב המדינות המפותחות מעודדות ניצול אנרגיה מתחדשת כתחליף לבניית תחנות כוח חדשות המבוססות על דלק, גז או פחם. “… בנוסף הם מציינים את יתרונות השימוש באנרגיה מתחדשת: “הגברת השימוש בה תורמת …

Read More »

תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך), תשנ”ג-1993

תוכן ענינים פרק א’ – פרשנות Go 2 סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף 2 סיווג מערכות  אל פסק Go 2 סעיף 3 התאמה לתקן Go 2 פרק ב’ – אמצעי בטיחות Go 2 סעיף 4 מניעת מתח חוזר מסוכן Go 2 סעיף 5 מערכת אל פסק בעל חיבור גלווני המוזנת …

Read More »

מתקן ייצור פוטו וולטאי בינוני המותקן על מספר גגות

על מתקן ייצור פוטו וולטאי בינוני לעמוד בדרישות להלן של המנהל לענייני חשמל עד להתקנת תקנות החשמל (התקנת מתקני ייצור חשמל ממקור אנרגיה מתחדש – התקנת מתקן פוטו וולטאי).באופן עקרוני מרכיבי מתקן ייצור פוטו וולטאי בינוני (מודולים פוטו וולטאים, מהפכים וכו’) יותקנו במבנה אחד.התקנת מודולים פוטו וולטאים של מתקן ייצור …

Read More »

העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע”ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל”ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – ״זרם״ – שיעורו האפקטיבי של הזרם החשמלי (rms); זרם הבדיקה הגבוה״ (I2) – …

Read More »

ת”י 61439 מחליף את ת”י 1419 ללוחות חשמל

בתאריך ה-20/5/2013 פורסם “קובץ תקנות מס’ 6594” בו הוכרז ת”י 61439 כמחליף של ת”י 1419. (ת”י 1419 הוכרז כרשמי ב-28/4/2009 “בקובץ תקנות מס’ 6774”) מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי : אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו בעבודה כלשהי, וכן לבצע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן התאימו …

Read More »

מהן הדרישות להתקנת מפסק לניתוק חשמל לשעת חירום (שריפה) במיתקן חשמלי באתר?

תכנון אמצעי ניתוק (מפסקים) חשמל באירוע חירום מתבסס על ניתוח תרחישים אפשריים בעקבות ניתוק החשמל. כתוצאה מהניתוח הזה ייקבעו חלוקת המיתקן החשמלי במפעל לאזורי ניתוק נפרדים וגם מספר מפסקים ומיקומם בהתאם. פתרונות ניתוק חשמל בחירום יסוכמו עם רשות הכבאות המקומית, מדור מניעת דליקות. יש לרשות זו הסמכות להציב דרישות משלה …

Read More »

איזה עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמלאי

אילו עבודות חשמל מותר לבצע ללא רשיון חשמל? 1. החלפת נורות חשמל     בבירור קודם שערכנו עם מנהל ענייני חשמל של האגף להכשרה ופיתוח כח אדם לרישוי, היחידה לרישוי חשמלאים במשרד התמ”ת קיבלנו את התשובה דלהלן: “החלפת נורה, החלפת נתיך מתוברג או נתיך בעל אלמנט ניתך חליף (נתיך “אנגלי”) אינן …

Read More »

אמות-מידה חדשות לביצוע עבודות חשמל

אמות-מידה חדשות לביצוע עבודות חשמל  מ”נ  ומ”ג  ע”י  הצרכנים. בשעה טובה ומוצלחת נכנסו לתוקפן “אמות-המידה” החדשות של “הרשות–לחשמל”   (הרגולטור של משק החשמל). התקנות יאפשרו לכל הצרכנים לבצע בעצמם וע”י קבלנים מורשים,את רוב העבודות שבוצעו עד היום ע”י חברת-החשמל וקבלניה,כולל רכישת חומרים כגון : כבלים,עמודים,מנתקים,שנאים,וכ”ו. ניתן להוציא המסמכים מאתר הרשות-לחשמל :www.pua.gov.il …

Read More »

מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס”ג-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל”ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “הארקת השיטה” – הארקה במתגוון של נקודה אחת לפחות של אחד …

Read More »

מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991

http://www.farmnet.co.il/index.asp?p=1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות (א) בתקנות אלה – “איפוס” או “tn-c-s” אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין על-ידי חיבור של מוליכי ההארקה של המיתקן אל מוליך האפס של הזינה בכניסה למבנה; “הארקת הגנה” או “TT”– אמצעי הגנה בפני חישמול …

Read More »

עבודה במתקן חי או בקרבתו, תשע”ד- 2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל”ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: פרק א’ – פרשנות 1. בתקנות אלה- “בדיקת קבלה” – בדיקת ציוד במעבדה להתאמתו לדרישות התקן קודם הכנסתו לשימוש; …

Read More »

התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “אבזר” – פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית; “ארון חלוקה” – לוח המוזן ישירות מרשת חלוקה במתח נמוך או ישירות משנאי ומותקן בשטח המיועד …

Read More »

התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ”ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10א ו-13 לחוק החשמל, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – “אחראי” – אדם שמונה כאחראי אדמיניסטרטיבי על הגנרטור; “איפוס” – הגנה נגד חישמול, באמצעות חיבור גוף …

Read More »

תקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה: פרק א’: פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה “אבזר” – פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית; “איפוס” – (TN-C-S, TN-S) אמצעי הגנה בפני חישמול המאופיין על-ידי חיבור של מוליכי הארקה של המיתקן אל …

Read More »