מהו ציוד מגן אישי לעבודה במיתקני מתח גבוה ?

תחיקה
דרישות התחיקה לשימוש בציוד מגן אישי בעבודות חשמל פורסמו בתקנות כלהלן:
א. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997. בתוספת לתקנות צוין:
תקנה 6. טיב הציוד והתאמתם "טיב הציוד והתאמתו
(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות
למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי – לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה –
"תקן ISO" – תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office;
"תקן DIN" – תקן של Deutsche Industrie Norma;
"תקן EN" – הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;
"תקן ANSI" – תקן של American National Standard Institute
תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
ובספריית מכון התקנים הישראלי.
(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע."בתוספת לתקנות צוינו:
סעיף 4. הגנת פנים ועיניים, סעיף-משנה 4.10
4.10. חשמל –
עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה
לגרום לפגיעה בעיניים.
סעיף 6 הגנת כפות ידיים, סעיף-משנה 6.7 (כפפות בידוד לחשמלאים),6.7. עבודה במיתקן חי כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;
סעיף 7. הגנת רגליים, סעיף-משנה 7.24 (נעלי או מגפי בטיחות מבודדות -לחשמלאים),
7.24. עבודה במיתקן חי – כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז-1967;
ב. -בתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז – 1967 מפורטות דרישות הבאות:
בתקנה 4 (א) – דרישות לציוד מגן אישי כלהלן:
" לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם בהתאם לתנאי המקום, ולמניעת פגיעה על ידי הלם חשמלי, ננקטו אמצעי-בטיחות אלה או אחד מהם:
(4) שימוש במלבוש והנעלה מחומר מבדד, לרבות כפפות מחומר מבודד;
(5) שימוש בכובע מחומר מבדד;"
– בתקנה 6. החזקת ציוד חשמלי – דרישות לתחזוקת הציוד כלהלן:
" (א) הציוד והכלים הדרושים לעבודה במיתקן חי, הבידוד המשמש להגנה בפני פגיעה על ידי הלם חשמלי וכל מלבוש של חשמלאי המבצע עבודה במיתקן חי יהיו לפני העבודה ובשעת העבודה במצב תקין; נתגלה ליקוי בציוד, בכלים, בבידוד ובמלבוש כאמור, אין לבצע בהם עבודה במיתקן חי עד לתיקונם ולהתאמתם לעבודה.
(ב) הציוד, הכלים, הבידוד והמלבוש ייבדקו על ידי בעל רשיון חשמלאי-מהנדס אחת לשנה לפחות, לשם הבטחת התאמתם לעבודה במיתקן חי."
הערה: חוק ותקנות בנושא חשמל פורסמו בספר "חוק ותקנות בנושא חשמל" (קוד הפצה ח-053) בהוצאת מוסדנו. ניתן להשיג ביחידת ההפצה, טל 6575147 -03 או באמצעות אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.osh.org.il.
2. ציוד מגן אישי מהווה מחסום מבדד אחרון בהגנת העובד בפני התחשמלות.
ציוד בטיחות יתוחזק במצב תקין, לכן יש לוודא, טרם ביצוע עבודות חשמל לפני כל שימוש בציוד , שלימות הבידוד של ציוד מגן אישי ושל ציוד אחר כמו כלי עבודה, מחיצות הפרדה ועוד.
הבדיקות התקופתית של תקינות הציוד יבוצעו לפי התקנים הקיימים והוראות היצרן בתדירות אחת לשנה לפחות כנדרש בתקנה 6 לתקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים) התשכ"ז – 1967 המוזכרת לעיל. יש למסד שגרת הבדיקות הנ"ל בנוהלי/הוראות עבודה במיתקן מתח גבוה הנערכים על ידי מהנדס חשמל כנדרש בחוק.
3. מידע נוסף
א. לדוגמה, דרישות לציוד מגן אישי לביצוע עבודות חשמל בתחנות טרנספרמציה פנימיות של חברת החשמל:
סעיף 38. ציוד מגן אישי בזמן ביצוע פעולות
מתוך: הוראות בטיחות לעבודה בתחנות טרנספורמציה פנימית וברשתות תת קרקעיות (מתח נמוך ומתח גבוה) במחוזות החברה
 של חברת החשמל
ב. מידע באשר לשימוש בשטיח גומי מבדד – ראה נספח
ג. באשר לשימוש בציוד מגן להגנת ידיים, בבירור שערכתי עם מחלקת בטיחות של חברת חשמל נאמר, שחברת החשמל דורשת שימוש ב- 3 כפפות בעת עבודה במיתקן חשמלי תחת "מתח חי",
– כפפות כותנה לספיגת זעה;
– עליהם כפפות נגד התחשמלות;
– עליהם כפפות עור להגנה נגד פגיעה פיזית בכפפות הגומי נגד התחשמלות.
ד. קיים ספר:
מתקני מתח גבוה מאת אהרון ברונפמן (מיון 5 . 030)
בטבלה 8.7. (עמ 371) קיימת רשימת אמצעי בטיחות למתח גבוה.
הערה: ניתן לעיין בספר זה בספריית מרכז המידע תוך תיאום עם מר שלום וייסמן, טל 03-5266460

נספחשטיח גומי מבדד לעבודות חשמל
1. לא אותרה בתחיקה הישראלית דרישה ספציפית לשימוש בשטיח גומי מבדד בעבודות חשמל. ניתן להשתמש בהם כדי למנוע מגע חשמלי באדמה דרך הרצפה.
2. אותרו תקנים הבאים לשטיחי גומי מבודדים לשימוש בעבודות חשמל:
BS 921: 1993 Specification Rubber mats for electrical purposes-
ENV 6111 Matting of insulating material for electrical purposes-
ANSI J6.7-35 (R62): Standard specifications for rubber matting for use around
electric apparatus
ASTM D-178-93, Specification for Rubber Insulating Matting.
3. מידע נוסף קיים במקורות המידע כלהלן:
א. פרק Rubber Matts – עמודים 2.19-2.20 מתוך ספר (מיון 030.5) Electrical Safety Handbook" Second Edition
עמודים הנ"ל כוללים מידע לגבי תקנים הנוגעים לשטיחי גומי והמלצות לשימוש בהם בעבודות חשמל.
ב. דף מידע HSE information sheet No 37 – Safety in electrical testing: Switchgear and control gear קיים באתר האינטרנט בכתובתhttp://www.hse.gov.uk/pubns/eis37.pdf.
בפרק: D – Precaution – של דף מידע זה מצוין ששטיח גומי מבדד אינו מספק הגנה במקרה שהעובד נוגע בו זמנית בשטחי מתכת גדולים של לוח בקרה ובמוליכים חשמליים חיים אשר עלולים להיות מוארקים ונגישים למגע בקלות.
5. שימוש בשטיחי גומי מבדדים בעבודות חשמל ותחזוקתם יבוצע בהתאם להוראות היצרן. קיים תקן אמריקאי לבדיקה ויזואלית למוצרי גומי מבודדים לעבודות חשמל:
ASTM F1236-89, Guide for Visual Inspection of Electrical Protective Rubber Products.
.
(בוריס פרידלנדר , 33118)

 

פרסום
Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

אלגוריתם בדיקת מפסקי מגן

8 במאי 2024

שלטים לבטיחות בחשמל

28 בפברואר 2024

האם יש צורך להתקין מפסק מגן אם אין הארקה  או גם במקרה שייש הארקה?

18 בינואר 2024

מה הדרישות והתקנים לארגון והרכבת מחנה אוהלים .

16 בדצמבר 2023

ניתוח נתונים סטטיסטיים על הגורמים לשריפות בארה"ב ויעילותה של טכנולוגיית AFC...
האם מותר להתקין כבלי חשמל לאורך אותו תווי?
אלגוריתם בדיקת מפסקי מגן

8 במאי 2024

שלטים לבטיחות בחשמל

28 בפברואר 2024

האם יש צורך להתקין מפסק מגן אם אין הארקה  או גם במקרה שייש הארקה?

18 בינואר 2024

מה הדרישות והתקנים לארגון והרכבת מחנה אוהלים .

16 בדצמבר 2023

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום