תחזוקה נכונה במתקני תאורה – אינג' דוד תורג'מן

תחזוקה נכונה במתקני תאורה   - אינג' דוד תורג'מן
תחזוקה נכונה וסדירה של מערכות התאורה משפיעה מאוד על איכות התאורה ומאריכה את חיי המערכת. תחזוקה נכונה מאפשרת לנצל את מלוא תפוקת האור של המערכת לאורך זמן, תוך הקטנת בזבוז צריכת החשמל למינימום. תחזוקה נכונה היא גם הדרך לשמירת טיב התאורה כפי שהיא תוכננה מראש.
במידה ותובטח מראש תחזוקה שוטפת ונכונה של מערכת התאורה למשך חייה, ניתן יהיה לתכנן את התאורה כך, שההספק הנדרש יהיה מינימלי, תוך כדי הקטנה משמעותית של תוספת התאורה (Compensatory lighting) החיונית בתכנון, על מנת לקזז את הירידה ברמת ההארה למשך הזמן. פירושו של דבר, פחות גופי תאורה ונורות, השקעה ראשונית קטנה יותר ופחות הוצאות תפעול.
ניתן לחלק באופן כללי, את שיטות האחזקה לשלוש:
אחזקת שבר – Run to Failure .

אחזקת השבר מתבססת על הרצת המתקן עד כשל, כלומר התיקון מתבצע רק לאחר שנוצר מצב בעייתי הדורש תיקון.
יתרונות השיטה : החלקים מוחלפים רק לאחר שסיימו את חייהם, המערכת מנוצלת עד גבול יכולתה ופעולות התיקון יבוצעו רק לאחר שהתגלתה הפרעה או תקלה.
חסרונות השיטה : השבתה פתאומית שאינה צפויה ולעיתים בזמן לא נוח , תקלה כזו יכולה לגרום להוצאות כספיות גדולות .
אחזקה מונעת – Preventive Maintenance .
 
בשיטה זו קובעים את אורך החיים שבו יש להחליף את הנדרש תוך השבתה יזומה של המתקן. פעולות התחזוקה מתוכננות עפ"י מצב המתקן, ניסיון היצרן וניסיון המתחזקים.
יתרונות השיטה : ההשבתה מתוכננת ומתואמת לזמני העבודה של המתקן, החלפים, צוות התיקון וציוד התיקון זמינים לביצוע התיקון, וע"י כך פוחת הסיכוי לכשל.
חסרונות השיטה : השבתה של המתקן לפרק זמן ארוך, החלפת חלקים אשר עובדים עדיין.
אחזקה חזויה – Preventive Maintenance .
שיטה זו מבוססת על בקרת תקינות של המערכת שבה בחרנו לבצע אחזקה חזויה, ביצוע פעולות ומתן שירות לציוד באופן ממוקד וברמה\כמות נדרשת.
הרעיון הטמון בביס השיטה – טיפול אך ורק בנקודות אשר יש בהם סבירות גבוהה להתפתחות תקלה וזאת בהתאם לחומרת המצב (עפ"י הנתונים המתקבלים).
יתרונות השיטה : הארכת חיי המתקן, חיסכון גדול, בטיחות לעובדים.
חסרונות השיטה : נדרשת הכשרה מתאימה ונוהל אשר מגדיר את צורת הבקרה על הציוד ע"מ לאפשר ביצוע הטיפול בזמנים נכונים ומתאימים.
פעולות האחזקה כוללות :
א. ניקיון תקופתי של גופי התאורה והנורות כדי למנוע הפחתה בתפוקת האור, הנובעת מלכלוך או אבק.
ב. החלפה "קבוצתית " (Group Relamping) של נורות במתקנים גדולים על מנת להקטין עלויות ההחלפה (מחיר מול כמות), וכן לצורך קבלת תפוקת אור אחידה מגופי התאורה במתקן.
ג. החלפה קבוצתית של נורות (החלפה מוקדמת) על בסיס משך חיים משקי .
ד. ניקיון תקופתי של הסביבה  ההיקפית (קירות, תקרה וריצפה) על מנת לקבל נצילות אורית מכסימלית.
ניקיון הנורות וגופי התאורה :
תכיפות הניקיון של הנורות וגופי התאורה תלויה בכמות האבק וחומרים אחרים הנמצאים באוויר בסביבת גופי התאורה. כמו כן יש להתייחס להמלצות יצרן גוף התאורה בהתחשב בדרגת האטימות של גוף התאורה, סוג גוף התאורה – האם יש מנגנון סינון האוויר הנכנס לגוף התאורה, למשל ע"י מסנן העשוי מפחם אקטיבי.
איור- 1  – מתאר את ירידת עוצמת האור לאורך הזמן  במקרים הבאים:
– ירידת תפוקת האור של נורה בלבד Lamp only.
– ירידת תפוקת האור בגוף תאורה עם מסנן – פילטר פחם אקטיבי Filtered.
– ירידת תפוקת האור בגוף תאורה ללא מסנן Unfiltered.
תפקידו של המסנן – לאפשר כניסת אוויר מסונן לתוך גוף התאורה ע"מ לא לאפשר הצטברות אבק על גבי הרפלקטור. כניסת האוויר מתקיימת בתהליך יניקה של האוויר הנובע מיצירת תת לחץ בזמן התקררות הנורה בגוף התאורה.
ניתן לראות בברור את היתרון של שימוש בגופי תאורה הכוללים פילטר פחם אקטיבי. תחזוקה נכונה במתקני תאורה1

איור –2 מראה איך נראים שני רפלקטורים לאחר פרק זמן קצר (הראשון בגוף תאורה  עם פילטר והשני בגוף תאורה ללא פילטר). תחזוקה נכונה במתקני תאורה2               תחזוקה נכונה במתקני תאורה3

                               איור – 2
 
חלק מהיצרנים מציעים כיום גופי תאורה איכותיים, הכוללים רפלקטורים איכותיים בעלי רמת החזרה מדויקת, הנובעת  מציפויים מיוחדים של הרפלקטור – למשל ציפוי ALGLAS ,שהינו ציפוי סיליקט ( זכוכית ) על גבי האלומיניום הטהור – היתרונות שרפלקטור כזה נותן הם :
-משטח רפלקטור חלק – מאפשר כיוון מדויק של קרני האור להגברת היעילות של גוף התאורה  – Surface Smoothness .
-אחידות הציפוי – ללא מרווחים או "חורים " – Coating Continuity.
-ניתן לניקוי בקלות ע" מים וסבון -Cleanability  .
-אינו ניתן לשבירה שלא כמו רפלקטורים בעלי איכות דומה העשויים מזכוכית – Durability and Safety.
-רפלקטור מאלומיניום רגיש לחומרים כימיים, לעומתו רפלקטור ALGLAS אינו מושפע מחומרים כימיים בקלות – Resistance to Chemical Attack.
איור 3 – מתאר צילום במיקרוסקופ אלקטרוני של המשטחים עם הציפויים הבאים:

פרסום

Alzak-[Annodized]  ,Glass   ו  ALGLAS .

איור – 3
איור 4 – מתאר את השפעת הגורמים השונים על תפוקת האור למשך הזמן והשפעת התחזוקה התקופתית בשיפור רמת ההארה. תחזוקה נכונה במתקני תאורה5

פרסום
 איור -4
הוצאות הניקיון וההפרעה בעבודה היצרנית של העובדים במתקן שנגרמות עקב כך, יוקטנו למינימום, אם הניקיון יבוצע על מכלול שלם של גופי תאורה באופן קיבוצי ולאחר שעות העבודה הרגילות. תשומת לב מיוחדת יש לתת לבטיחות העובדים בניקיון גופי התאורה ולשימוש בחומרי ניקוי מתאימים, שלא גורמים נזק לגופי התאורה. הדרכה בנושא זה ניתן לקבל, בדרך כלל מיצרני גופי התאורה.
החלפה קבוצתית של נורות ( Group Relamping  ) :
כאשר מחליפים נורה בודדת כאשר היא נשרפת, מתבזבז זמן רב להכנת התשתית להחלפה (בדרך כלל חצי שעה ויותר).  דבר זה מייקר מאוד את הוצאות ההחלפה. במקרה של נורות ליבון ונורות פלואוריניות, ההוצאות להחלפה עולות בדרך כלל על מחיר הנורה.
בהחלפה קבוצתית של נורת , מרוכזים יחד ובאותו זמן כלי העבודה, צוות העובדים וכו' (ובדרך  כלל אחרי שעות העבודה) ובכך נחסך זמן רב ומשך הזמן היחסי להחלפת נורה אחת.
אומנם החלפה קבוצתית לא מבטלת  לגמרי את הצורך בהחלפת נורות בודדות, אך היא מקטינה אותו למינימום.
החלפה קבוצתית מאפשרת גם קבלת הנחה גדולה במחיר הנורות, היות והרכישה מתבצעת בבת אחת ובכמות גדולה. כמו כן לאור העובדה שמספר ההחלפות הבודדות קטן מאוד, ניתן להסתפק ברמת מלאי קטנה של נורות, דבר המביא לא רק לחיסכון כספי, אלא גם לבלאי מוקטן הנובע מאחסון.
החלפה קבוצתית מאפשרת גם ניקוי גופי התאורה בזמן ההחלפה וניצול מתקן התאורה על בסיס כדאיות כלכלית אופטימלית.

החלפה קבוצתית של נורות על בסיס משך חיים משקי ( 
Economic Life  ) :
בהחלפה קבוצתית של נורות על בסיס אורך חיים משקי כלכלי, הנורות מוחלפות בפרק זמן מסוים לפני שהן נשרפות. כאשר בפעולה זו מובאים בחשבון תופעת הירידה של נצילות האורית של הנורות במשך הזמן ומשך החיים הנקוב שלהן. מועד ההחלפה האופטימלי ניתן לקביעה ע"י המלצות היצרן או ניסיון מעשי בשטח.
ירידה בנצילות האורית גורמת להפחתה ברמת ההארה, בשעה שצריכת החשמל נשמרת ללא שינוי (ולעיתים אף עולה עקב הדלקת נורות נוספות). לכן, הוצאות החשמל ביחס לתפוקת האור המתקבלת עולה.
באיור- 5 – מתוארת הירידה בשטף האור של הנורות במשך הזמן .
  תחזוקה נכונה במתקני תאורה6
 איור -5
מקובל להחליף את הנורות כאשר תפוקתם הכוללת יורדת ל 70% מערכה הנומינלי. או לפי אורך החיים המשקי, המוגדר כ 75% מאורך החיים המוגדר ע"י היצרן.
ירידה של תפוקת האור במתקן נובעת מהפחתה בשטף האור של הנורות, והן כתוצאה משריפת חלק מהנורות.
באיור 6 – מתואר אופיין של כלל העלויות של הנורות בתלות בזמן . תחזוקה נכונה במתקני תאורה7

איור- 6
יצרני נורות מספקים, על פי דרישה, עקום המתאר את הישרדות הנורות ביחס למשך החיים הנקוב שלהן, עקום זה שימושי חישובי משך החיים המשקי של הנורה. באיור 7 מובא לדוגמה עקום ההישרדות של נורות פלואורניות 40 ואט. לגבי נורות אלו הזמן האופטימלי להחלפה הוא בין 70% ל – 85% ממשך החיים הנקוב. בזמן זה צפוי שישרפו 10 עד 20 אחוז מכלל הנורות במתקן. כלומר אם משך החיים של הנורה הוא 20000 שעות, מומלץ להחליף את כלל הנורות כעבור
כ- 15000 שעות הארה המהווה את משך החיים המשקי של הנורה .
 תחזוקה נכונה במתקני תאורה8
איור-7
ברוב מתקני התאורה, התועלת המרבית מתקבלת כאשר ההחלפה נעשית באופן קבוצתי ועל בסיס משך החיים המשקי, בדרך כלל בכ 75% מאורך החיים הנקוב. במקרה זה, תפוקת האור הממוצעת במשך חיי המתקן (בשטחים גדולים) גבוהה בכ 10% בממוצע ואף יותר, בהשוואה לתפוקת האור המתקבלת בהחלפה בודדת. כלומר כתוצאה מכך ניתן להסתפק בעת התכנון במספר קטן יותר של נורות בכ 0% , ולהשיג גם חסכון באנרגיה.
שמירה על ניקיון הסביבה ההיקפית :
צבעי השטחים מחזירי האור כמו קירות, תקרה, רצפה, ריהוט וכו' הינם בעלי השפעה גדולה על כמות האור ואיכותו. שטחים מחזירי אור חזקים כגון מראות, משטחי ניקל וכו', חייבים להיות נקיים על מנת למנוע ניגודים / צללים וסינוור. לכן יש לשמור על ניקיון הסביבה ההיקפית ובמידת הצורך יש לחדש את צבעה, כדי לשמר את איכות התאורה. במקומות עבודה יש להימנע משימוש במשטחים מבריקים בעיקר בסביבה שבה הדרישה הראייתית גבוהה, כדי למנוע סינוור.
שטחים מסויימים נוטים להלבין במשך הזמן, דבר זה יכול לשפר את החזרת האור מהם ולהביא תועלת. אולם רוב השטחים נעשים כהים עם הזמן ובכך משפיעים לרעה על רמת ההארה.
סיכום:
הקפדה על תחזוקה נכונה מאפשרת קבלת מתקן תאורה איכותי העומד בתנאי התכנון, קבלת תפוקת אור אחידה ואיכותית, וכן חיסכון משמעותי בצריכת החשמל, וחיסכון מהותי בעלות אחזקת המתקן .
Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

אנרגיה לתקומה – הקמת מערכות אנרגיה סולרית בחבל תקומה לטובת עצמאות אנרגטית: ...

27 ביוני 2024

אימוץ המודל הפיננסי שבו נעשה שימוש בתקופת הקמת המדינה יכול לסייע במימון פית...

11 ביוני 2024

כירי אינדוקציה: הדור הבא בבישול?

10 ביוני 2024

מונה חכם - מה כל כך חכם במונה החכם ?

10 במרץ 2024

הכנות לחירום: ישראל מתמודדת עם תרחיש מלחמה בחזית הצפונית

21 בפברואר 2024

איגוד ערים לסביבה שרון כרמל הגיש השגות לחידוש היתר הפליטה של תחנת הכוח "אור...
אנרגיה לתקומה – הקמת מערכות אנרגיה סולרית בחבל תקומה לטובת עצמאות אנרגטית: ...

27 ביוני 2024

אימוץ המודל הפיננסי שבו נעשה שימוש בתקופת הקמת המדינה יכול לסייע במימון פית...

11 ביוני 2024

כירי אינדוקציה: הדור הבא בבישול?

10 ביוני 2024

מונה חכם - מה כל כך חכם במונה החכם ?

10 במרץ 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום