דף הבית / טפסים לחשמל

טפסים לחשמל

טופס בקשה לקבלת היתר גנרטור ביהודה ושומרון

צו בדבר חשמל (מתקן חשמל ועבודות חשמל) (יהודה ושומרון) (מס' 602), תשל"ה 1975     שם המבקש: כתובת: טלפון: פקס:   לשימוש המשרד בלבד   מס' תיק: ________________ מס' כרטיס: ______________ לכבוד: קצין המטה לענייני חשמל המנהל האזרחי-יו"ש ת.ד 20 בית אל   אדונים נכבדים, אני הח"מ מבקש בזה היתר …

Read More »

כרטיס הגנרטור / טופס בדיקת המתקן

חוק החשמל תשי"ד – 1954                                                                                  משרד התשתיות הלאומיות   תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתך נמוך) התשמ"ז – 1987                                          מינהל החשמל *    כרטיס הגנרטור  / טופס בדיקת המיתקן 1. היתר (לשימוש המשרד)  2. מחזיק ומפעיל המיתקן  3. מען המיתקן                                                                                                        4. יעוד האספקה מספר תאריך הוצאה שם בעל המתקן שם הישוב …

Read More »

חשמל ביו"ש – טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן PV קטן

‏צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה ושומרון) (מס' 427), התשל"א -1971   בקשה למתן היתר להפעלת מתקן חשמלי לשימוש המשרד בלבד   מס' תיק:___________   שם המבקש: כתובת: טלפון: פקס:   לכבוד: קצין המטה לענייני חשמל המנהל האזרחי-יו"ש ת.ד 20 בית אל   אדונים נכבדים , אני הח"מ מבקשה …

Read More »

הסדרת PV בינוני ביו"ש – טופס בקשה לרישיון ייצור חשמל

  בקשה לרישיון ייצור חשמל בהתאם לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971   בהתאם לסמכויותיו לפי צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427) התשל"א-1971 ולפי תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל באמצעות מערכת פוטו-וולטאית – מתקנים בינוניים), התשע"א-2011 (להלן: "תקנות עיסוק …

Read More »

פניה לקבלת הצעות להקמת מאגר מומחים בנושא: ייעוץ בנושא חוק החשמל ותקנותיו

10 ביולי 2008   פניה לקבלת הצעות להקמת מאגר מומחים בנושא: ייעוץ בנושא חוק החשמל ותקנותיו   משרד התשתיות הלאומיות (להלן – "המשרד") מעוניין להקים מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בנושאים הקשורים לחוק החשמל התשי"ד- 1954 (להלן- רשימת המציעים / המאגר) כאשר, בהתאם לצרכי המשרד, יבחרו מעת לעת מתוך המאגר …

Read More »

בקשה למתן היתר להפעלת מתקן חשמלי פוטוולטאי

לכבוד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מינהל החשמל רח' יפו 216, ת.ד. 36148 ירושלים 9136002   אדון נכבד, אני הח"מ מבקש בזה היתר להפעלת  מתקן חשמלי פוטו-וולטאי (PV) שפרטיו נתונים להלן בהתאם לתוכניות ו/או שרטוטים המצורפים לבקשה.   פרטי מתקן חשמלי הפוטו-וולטאי 1. פרטי בעל המתקן שם מלא: טלפון: רחוב: …

Read More »

טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת גנרטור

    שם המבקש: _______________________ _______________________ כתובת:         _______________________ ________________________ לשימוש המשרד בלבד   מס' תיק: ________________ מס' כרטיס: ______________   לכבוד משרד האנרגיה והמים מינהל החשמל רח' יפו 216, ת.ד. 36148 ירושלים 91360   אדונים נכבדים,   אני הח"מ מבקש בזה היתר להפעלת  המיתקן החשמלי שפרטיו נתונים להלן בהתאם לתכנית, …

Read More »

טופס בדיקת מתקן – טורבינת רוח

                            חוק החשמל תשי"ד – 1954 טופס בדיקת מתקן  – טורבינת רוח 1. היתר (לשימוש המשרד) 2. מחזיק ומפעיל המתקן 3. מען המתקן 4. צורת הספקה מספר תאריך הוצאה שם בעל המתקן טלפון שם הישוב רחוב, שכונה, אתר מקבילה  □  □ עצמאית 5. פרטי טורבינת רוח   שם היצרן דגם …

Read More »

בקשה למתן היתר להפעלת טורבינת רוח

שם המבקש: _______________________ _______________________ כתובת:         _______________________   לשימוש המשרד בלבד   מס' תיק: ________________   לכבוד משרד האנרגיה והמים מינהל החשמל רח' יפו 216, ת.ד. 36148 ירושלים 91360   אדונים נכבדים, אני הח"מ מבקש בזה היתר להפעלת  המתקן החשמלי שפרטיו נתונים להלן בהתאם לתכנית, שרטוטים המצורפים לבקשה. פרטי המתקן החשמלי: …

Read More »

דוגמה לטופס תיוג מצב מערכת החשמל במפעל:

תאריך:________   דוגמה לטופס תיוג מצב מערכת החשמל במפעל: ______________ מחלקה:  ___________________                     איש קשר:_________________     הערות הנושא והדרישות א. לוח חשמל (מתח נמוך) מצב כללי, הארקת דלתות, נעילה, כיסוי חלקים חשופים חיים נגד נגיע מקרית גישה ללוח (1 מטר מעבר) מפסק אוטומטי ראשי (סימון בחזית) מפסק נגד התחשמלות גילוי וכיבוי אש …

Read More »

טופס תיוג מצב מערכת החשמל במגזר החקלאי

שם המשק:______________ מחלקה:  ___________         איש קשר: ______________   הערות הנושא ודרישות 1. לוח חשמל (מתח נמוך) מצב כללי (הארקת דלתות, מסגרת, נעילה, כיסוי חלקים חשופים חיים, ברגים מחוזקים ותקניים, סימון מקור הזנה) גישה ללוח (1 מטר מעבר) מפסק אוטומטי ראשי (שלט, סימון "מחובר", "מופסק") מפסק נגד התחשמלות (רגישות 0.03 אמפר) גילוי וכיבוי אש …

Read More »
הרשמו לניוזלטר